Antalet förtroendevalda minskar

Antalet förtroendevalda i kommunerna har minskat med 1 200, till cirka 38 000 sedan föregående mandatperiod, visar Statistiska centralbyrån som också redovisar att andelen kvinnor respektive utrikes födda sakta ökar.

I genomsnitt går det 187 invånare på varje kommunpolitiker.

– Trots minskningen finns det många förtroendevalda vilket ger närhet och därmed goda förutsättningar för dialog mellan medborgare och politiska företrädare. Detta är styrkan med den lokala demokratin, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Andelen kvinnor bland de förtroendevalda uppgår till 43 procent i kommunerna. Ungefär 9 procent av de förtroendevalda är födda utomlands, medan motsvarande andel i befolkningen över 18 år är 17 procent. Jämfört med den senaste mandatperioden har både andelen kvinnor och andelen utrikes födda ökat med 1 procentenhet.

Var tionde förtroendevald har barn under 6 år vilket gör att småbarnsföräldrar är väl representerade bland kommunpolitiker.

Ser man till ålder är unga underrepresenterade och gruppen 50-64 år överrepresenterade. Förtroendevalda över 65 år, som tidigare var underrepresenterade, motsvarar nu andelen i befolkningen. SCB har även tagit fram uppgifter på utbildningsnivå och de förtroendevalda har liksom tidigare något längre utbildning än befolkningen som helhet.

I landstingen då?
Medan antalet minskar i kommunerna ligger däremot landstingen kvar på samma nivå med cirka 4 500 förtroendevalda. Bland de förtroendevalda i landstingen är könsfördelningen jämnare. 48 procent är kvinnor i landstingen. I övrigt är det samma mönster som i kommunerna vad gäller olika gruppers representativitet.

– Det är viktigt att få en bild över vilka de förtroendevalda är så att de politiska partierna kan fortsätta att verka för en jämnare representation, säger Anders Knape.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *