Antalet hemlösa ökar

Socialstyrelsens senaste nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär visar att den har ökat sedan 2005. Ansvaret ligger inte bara hos kommunerna, påpekar Sveriges Kommuner och Landsting.

Samverkan mellan socialtjänst, bostadsplanering och bostadsmarknadens aktörer behöver stärkas anser Sveriges Kommuner och Landsting.

I kommunernas ansvar ingår att planera, identifiera behov och efterfrågan, sätta lokala bostadspolitiska mål och ge förutsättningar för bostadsbyggande. Det är dock inte kommunernas ansvar att bygga bostäder.

– Det behövs ett ökat bostadsbyggande och det måste kommuner, staten och byggsektorn gemensamt bidra till. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att intensifiera arbetet med dessa frågor, säger Sabina Wikgren Orstam, chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

SKL arbetar bland annat med att ta till vara och sprida kunskap om metodutveckling när det gäller hemlöshet och verka för att fler kommuner ges möjlighet att pröva modellen ”Bostad först”, en modell som har stöd i internationell forskning.

– Det behövs arbete både på strukturell och på individuell nivå för att hemlösheten ska minska. Ansvaret att uppmärksamma personer som ligger i riskzonen för att bli hemlösa ligger inte bara hos kommuner och landsting utan också inom områden som migrations-, arbetsmarknads-, socialförsäkrings-, och kriminalvårdspolitiken. Tillsammans kan vi arbeta för att minska hemlösheten, säger Sabina Wikgren Orstam.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *