Antalet myndigheter kan halveras

Vi vill minska antalet myndigheter med cirka en fjärdedel. År 2022 ska de vara färre än 200. På tio års sikt är det inte alls orimligt att ha en halvering av antalet förvaltningsmyndigheter som mål.
Det menar det politiska partiet Medborgerlig samling (MED), som upprättat en svart lista på vilka myndigheter som kan läggas ner.
Bland dessa pekar man ut ”myndigheter med verksamhet som – om den ska bedrivas – hör hemma vid universitet och högskolor eller inom den privata sektorn, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Myndigheten för kulturanalys, Trafikanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.”
MED tycker också att ”myndigheter med huvudsakligen ideologiska ändamål eller som i övrigt främjar särintressen, till exempel Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Forum för levande historia, Jämställdhetsmyndigheten, Statens medieråd och Folkhälsomyndigheten” kan slopas.

Rättsväsende, sjukvård, m.m. kvar

MED är övertygade om att det finns ett massivt stöd hos svenska folket för att genom skatt bidra till rättsväsendet, försvaret, sjukvården och infrastrukturen. ”Men varför ska det finnas ’kunskapssamlande’ myndigheter, ideologiproducerande myndigheter, myndigheter för särintressen och myndigheter som ger bidrag till företag och grupper?”
I en debattartikel i Sydsvenskan 2018-05-04 skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig samling (MED), att den svenska statsapparaten ”har svämmat över och flutit in på områden som ligger långt bortom vad den egentligen ska syssla med.” MED föreslår därför att drygt 60 förvaltningsmyndigheter läggs ned under den kommande mandatperioden, antingen till följd av att deras verksamhet upphör eller att den helt eller delvis förs över till en annan myndighet.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.sydsvenskan.se/2018-05-04/vi-vill-minska-antalet-myndigheter-med-en-fjardedel
Bilden: Artisten, författaren och debattören Alexander Bard är numera en av medlemmarna i Medborgerlig samling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.