Antalet upphandlare kartlagda

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit reda på hur många upphandlare och inköpare som finns i Sverige.
Ser man enbart på kommun, landsting, stat samt dess bolag så är siffran 3 053 upphandlare och inköpare, en ökning från föregående år med 90 personer eller lite drygt tre procent, enligt Statistiska centralbyrån. Antalet har ökat i kommunerna och minskat i statlig sektor (myndigheter och statligt ägda företag).
Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, tror att det finns fler i kategorin ”offentliga inköpare” än i kategorin ”upphandlare”. I kategorin offentliga inköpare räknas även närliggande grupper som controller och strateger, m.fl.

Flest kommunalt anställda
– SOI har en tradition av att ha övervägande kommunalt anställda som medlemmar så det finns en potential att växa, säger hon till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Vid den senaste årskonferensen i april 2017 var antalet medlemmar cirka 1500. När nästa årskonferens går av stapeln i Jönköping 16-18 april hoppas Emma Breheim att SOI har ännu fler medlemmar.
– Vi växer hela tiden, så potentialen finns, inte mints inom stat och landsting, avslutar SOI-ordföranden.
Räknar man även in privata sektorn är antalet upphandlare 17 908 personer. Det stora flertalet upphandlare arbetar således i privata företag.
Läs mer på Inköpsrådet:
https://inkopsradet.se/statistik/sa-manga-upphandlare-finns-det-2/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.