Antibiotika­resistenta bakterier ökar

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Under 2011 anmäldes 1884 fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Det är en ökning med 19 procent jämfört med 2010, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

En bidragande orsak till att fler fall med MRSA hittas kan vara att flera landsting infört utökade vård- och screeningprogram på senare år. Exempel på detta är ökad screening på extra utsatta vårdavdelningar såsom neonatalavdelningar, men även inom mödravården har en del landsting infört en utökad screening.

Däremot har spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, inom sjukvården minskat vilket kan vara ett resultat av att förbättrade hygien-, provtagnings- och övervaktningsrutiner har följts.

Även antalet ESBL-bildande bakterier ökade. Under 2011 anmäldes 5666 nya fall av ESBL, en ökning med 14 procent jämfört med 2010. ESBL-bildande bakterier kan liksom vanliga antibiotikakänsliga tarmbakterier orsaka alltifrån nedre urinvägsinfektion till allvarlig blodförgiftning (sepsis).

Källa: Smittskyddsinstitutet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *