Använd Skype i vården

Sju landsting delar på 4,5 miljoner kronor för att utveckla sina hjälpmedelsverksamheter inom text- och bildtelefoni. Uppmaningen är att använda produkter från konsumentmarknaden.

Resultatet ska bli ökad kunskap både hos personalen och hos användarna samt ökad valfrihet för användare av text- och bildtelefoner. Hjälpmedelsinstitutet och Kommunikationsmyndigheten PTS har utsett landstingen i Dalarna, Halland, Jönköping, Stockholm, Uppsala, Västerbotten och Örebro till försöksverksamheter under 2011 och 2012.

Landstingen kommer att arbeta på olika sätt men gemensamt är att de fördjupar sig i nya konsumentprodukter och tjänster för text- och bildtelefoni, till exempel programmet Skype. Främst är det personer som använder teckenspråk, har tal- och språkskador, dövblindhet eller grav hörselnedsättning som använder text- och bildtelefoner som hjälpmedel.

– Vi jobbar för att användarna av text- och bildtelefoni ska få bra kunskap om produkter och program. Då kan de göra aktiva val utifrån sina behov, säger Andreas Richter, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Telefoniområdet har utvecklats kraftigt de senaste åren. För några år sedan fanns endast ett fåtal specialframtagna produkter och program.

Idag kommer det ofta nya program och produkter på den öppna konsumentmarknaden. Dessa är inte framtagna som hjälpmedel men kan användas för text- och bildtelefoni. Många är lätta att komma åt via internet och via de nya mobiltelefonerna men det kan behövas kunskap och stöd för att hitta dem och för att lära sig att använda dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *