Användningen av sociala medier ökar

Idag använder nära 80 procent av landets kommuner, landsting och regioner sociala medier i sitt arbete. Det visar en enkätundersökning som SKL presenterar idag. Jämfört med situationen för två år sedan, då SKL mätte för första gången har det skett en ökning på cirka 20 procentenheter.

Sociala medier har blivit en naturlig kanal för kommuner och landsting (i undersökningen ingår regioner i begreppet landsting) att kommunicera med medborgare. Det visar den enkätundersökning av TNS-Sifo som SKL presenterar idag. Majoriteten av alla kommuner och landsting använder sociala medier och det ökar kontinuerligt.

– Det är enkelt att nå ut med sociala medier, likaså har medborgare lätt att komma i kontakt med sin kommun eller sitt landsting genom exempelvis en facebooksida. Våra medlemmar vill finnas i de kommunikationskanaler som medborgarna själva använder, säger Monica Björklund Aksnes kommunikationsdirektör på Sveriges Kommuner och Landsting.

När SKL mätte för första gången, för två år sedan, var det 61 procent av kommunerna och 63 procent av landstingen som använde sociala medier, nu är det 76 procent i kommuner och 87 i landstingen, sammantaget 77 procent.

Det är vanligast att använda Facebook. Landstigen är flitigare att använda Twitter och Youtube jämfört med kommunerna. Även bloggar är förhållandevis vanligt.

– Vi vet också att många kommuner och landsting sänder sina fullmäktigemöten på den egna webbplatsen. Webb-TV är vanligt, men en del har även webbradio, säger Monica Björklund Aksnes.

Det är i första hand för att kommunicera med sina medborgare och ha en kanal för nyheter som kommuner och landsting använder sociala medier. Men nytt är att allt fler uppger att de använder sociala medier för kriskommunikation och varumärkesbyggande.

Många använder sociala medier för rekrytering, genom att till exempel tipsa om lediga tjänster på Twitter. Här har det skett en kraftig ökning bland landstingen. Nu är det 69 procent som uppger att de använder sociala medier för rekrytering, för två år sedan då det var 30 procent.

De juridiska förutsättningarna för kommuner och landsting att använda sociala medier uppges vara klarare idag än 2010. Bland dem som inte använder sociala medier beror på ofta på resursbrist. Det är bara ett fåtal som uppger att det juridiska läget fortfarande är oklart och ännu färre som inte ser nyttan med närvaro i sociala medier.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *