Använd den nya tekniken rätt!

Dagens utförare av privat telemedicin måste ändra sin aggressiva marknadsföring. Att kalla en telemedicinsk tjänst för ”vårdcentral” eller använda beskrivningar som ”precis som vid ett vanligt läkarbesök” riskerar att vilseleda patienten. 
Det skriver tre läkare på debattplats i Dagens Samhälle (2017-05-23). Det är Mikael Hoffman, överläkare, tidigare ansvarig för patientjournalen Region Östergötland, Rurik Löfmark, f.d. överläkare, docent i medicinsk etik, Gävle, och Håkan Nordgren, specialist i barnmedicin, skärgårdsläkare och e-hälsokonsult.
De menar att ny teknik kan ge effektivare vård, men bara om den används i rätt situationer. Patienter med långvariga sjukdomar och många vårdkontakter har stort behov av kontinuitet i vården. Det är de som kan få störst nytta av telemedicin. För många sjuka och äldre kan det vara särskilt svårt att ta sig till vården. Det gäller oavsett om avståndet är 50 meter eller 50 kilometer. Rätt infört kan telemedicin också göra arbete i vården mer stimulerande genom bättre kontakt över tid med patienter, skriver de tre.

Alla har ansvar
Men då måste alla inblandade bli bättre på att ta ansvar för sin del av utvecklingen av vården. Det är inte hållbart att privata nätläkare utnyttjar kryphål i utomlänsavtal för att få höga ersättningar för enklare bedömningar. Samtidigt måste innovatörer inom den ordinarie vården få hjälp med annat än vackra ord. De behöver tillit, mandat och resurser till att förändra arbetssätt samt stöd för tekniska lösningar.
Sjukvårdspolitiker behöver tala mindre om möjligheter med telemedicin och göra mera. Istället för ord måste de ge incitament till vården att förändra sina arbetssätt genom att dra nytta av ny teknik.
Privata nätläkare måste visa att deras koncept med telemedicin, skild från ordinarie primärvård, håller en god kvalitet. Avgörande är att kunna visa att de vid telemedicin enbart bedömer patienter som kan bedömas lika bra och säkert utan ett fysiskt möte.
Läs hela artikeln via länken: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ansvaret-den-digitala-varden-ar-gemensamt-17274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *