Apoteket och Doktor24 börjar erbjuda antikroppstester

I ett digitalt testflöde ska privatpersoner och arbetsplatser erbjudas antikroppstester som utförs direkt på ett apotek. Antikroppstest kan visa immunitet efter genomgången infektion av Sars-CoV-2.

Det hävdas i ett pressmeddelande. Antikroppstestning började erbjudas den 30 maj på Apoteket Gripen i Malmö och därefter följer även Apoteket C W Scheele i Stockholm och Apoteket Nordstan i Göteborg. Planen är att utöka antalet apotek under sommaren för att ge en god nationell tillgänglighet.

Beställning, bokning och uppföljning sker digitalt och provtagning sker på apoteket genom ett kapillärt blodprov från fingret. Provresultat erhålls samma dag från Doktor24:s vårdpersonal genom en återkoppling av testsvaret och eventuella rekommendationer.

Även PCR-test för att påvisa pågående infektion

Det finns en stark önskan kring utökad provtagning från flera håll i samhället. Doktor24 kan tillsammans med Apoteket med ett rikstäckande butiksnät, väletablerad logistik-kedja och hög tillgänglighet snabbt ställa om delar av sin verksamhet och bidra i provtagningen även för PCR-test som påvisar pågående infektion

Inom Region Sörmland pågår ett projekt ihop med Folkhälsomyndigheten och andra aktörer där man utvärderar en modell för provtagning som belastar den ordinarie sjukvården i så liten utsträckning möjligt. Apoteken lämnar, efter remiss från sjukvården, ut provtagnings-material för egen-provtagning och samlar därefter ihop utförda prover för transport till laboratorieanalys.

Andra regioner har också möjlighet att använda Apotekets breda nätverk för detta syfte. Testning av pågående infektion sker i linje med Folkhälsomyndighetens prioriteringar; vård- och omsorgspersonal samt i nästa steg även personal i samhällsviktig verksamhet.

– Det känns mycket bra att vi tillsammans kan bidra till en tillgänglig och smidig testning över hela landet så att vi snabbt kan öka antalet genomförda Covid-19-tester, säger Daniel Lillienau, vd på Doktor24.

Om Apotekets samarbete med Doktor 24
Apoteket blev i januari 2020 delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Syftet var att förena Apotekets butiksnätverk med Doktor24:s digitala vårdtjänster och vårdpersonal för att bygga ett digitalt och fysiskt vård- och hälsonätverk. Doktor24:s sjuksköterskor finns idag på 60 hälsorum på apotek och erbjuder bland annat vaccinationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *