”Arbeta mer strategiskt!”

Enligt beräkningar som Svenskt Näringsliv gjort skulle också mellan 5 och 15 procent av kostnaderna kunna sparas om myndigheterna arbetade mer strategiskt med inköp, hävdar Emma Unevik, VD, Stockholms Städsystem AB, samt Ledamot, Svenskt Näringslivs SME-komitté.

Emma Unevik, VD, Stockholms Städsystem AB.

Det ligger något mänskligt i att ständigt vilja bli bättre på det man gör, vilket också är drivkraften för oss företagare. I konkurrensen med oss själva och andra uppstår nya idéer som blir till nya och bättre produkter och tjänster på marknaden.

Marknaden består inte bara av privatpersoner, utan även av stora offentliga aktörer som kommuner och statliga myndigheter. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs med skattebetalarnas pengar. Offentliga upphandlingar för knappt 800 miljarder kronor görs årligen, vilket motsvarar cirka 20 procent av BNP. Det är i grunden bra och ger skattebetalarna valuta för pengarna.

Måste bli vassare
Men här finns också stor förbättringspotential. Kommuner och regioner måste bli vassare på att göra upphandlingar helt enkelt. Så kan kvaliteten bli bättre och varenda skattekrona spenderas på bästa sätt. Underlagen måste bli tydligare och processerna mer transparenta så att fler kan delta i upphandlingarna. De ansvariga i kommunerna måste också bli bättre på att ge respons så att även företag som inte vinner en upphandling kan komma med ett bättre anbud till nästa gång.

Det kanske allra viktigaste är att kvaliteten måste vara i fokus och inte bara lägsta pris. En studie (Almega och Innovationsföretagen) visar att en femtedel av företagen avstår från att delta i offentliga upphandlingar i dagsläget och i vissa branscher är siffra ännu högre. Den främsta orsaken är ett alltför ensidigt fokus på lägsta pris, vilket slår ut många seriösa aktörer i kombination med bristande avtalsuppföljning.

Vi som privatpersoner utvärderar hela tiden vilka varor eller tjänster vi är nöjda med. Är man inte nöjd med kvalitet och pris är det dags att gå till en annan matvaruaffär eller att anlita en annan hantverkare till exempel. Man vill både ha bra kvalitet och ett rimligt pris. Det ena får inte utesluta det andra.

Arbeta mer strategiskt
Enligt beräkningar som Svenskt Näringsliv gjort skulle också mellan 5 och 15 procent av kostnaderna kunna sparas om myndigheterna arbetade mer strategiskt med inköp. Det kan röra sig om så mycket som mellan 70 och 100 miljarder kronor årligen, pengar som behövs i välfärden. Det skulle även skapas utrymme för att sänka skatterna och göra det mer lönsamt att arbeta och att driva företag.

På samma sätt som företagen ständigt jobbar på att leverera bättre varor och tjänster borde det offentliga arbeta med att bli bättre inköpare. Låt även företagen vara med och bidra till att varje skattekrona spenderas så effektivt som möjligt till bästa möjliga kvalitet!

Emma Unevik
VD, Stockholms Städsystem AB
Ledamot, Svenskt Näringslivs SME-komitté

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *