Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet

Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet och av sina leverantörer. Detta kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för de företag som inte lever upp till de uppsatta kraven.

Valfrihetssystemen innebär till exempel att nyanlända till Sverige har rätt att välja en godkänd leverantör av etableringstjänster. Arbetsförmedlingens rutiner brister i dessa och kan leda till att de kvalitetskrav som avtalats inte följs upp. Konkurrensverket pekar i rapporten ”Valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen” även på det faktum att Arbetsförmedlingen inte vet hur många klagomål som kommit in på lokal nivå.

Det är hög tid att bryta upp den förlegade Arbetsförmedlingen och tänka nytt om hur dess uppdrag ska hanteras i framtiden.

Bemanningsföretagen välkomnar en dialog och aktiv debatt med oss om morgondagens arbetsförmedling. Vad gäller upphandlingar så måste även själva upphandlingarna utvärderas vad gäller modeller, priser ersättning och priser samt administrationen.

Källa: Mynewsdesk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *