Arbetsförmedling i förvandling

– Det är en utmaning att vända en så stor skuta! Det menar Anna Palmgren, tillförordnad arbetsförmedlingschef i Växjö, som medverkade på ett av onsdagens seminarier i Offentliga Affärers tält i Almedalen.
Arbetsförmedlingen i Växjö är en av sju pilotkommuner som deltagit i ett omvandlingprojekt med hjälp av företaget Transformator Design.  Företaget utvecklar tillsammans med sina uppdragsgivare tjänster och organisationer ”som kunderna väljer, älskar och rekommenderar.”
Djupintervjuer har gjorts med Arbetsförmedlingens ”kunder”, det vill säga arbetssökande och andra. Med hjälp av detta och Transformator Designs speciella sätt att arbeta har man fått fram en bild av hur kunderna ser på Arbetsförmedlingen, dess tjänster och mötet med tjänstemännen.
Det visar sig att det finns en hel del som behöver förändras. Det är detta förändringsarbete som myndigheten nu är mitt inne i och som redan visat sig ge resultat.
Man riktar sig både till arbetssökande men också till arbetsgivare. Arbetsförmedlingens uppgift är ju bl.a. att matcha arbetsgivare och arbetssökande.
Det handlar om till synes enkla saker, som den arbetssökandes första möte med Arbetsförmedlingen, som hittills ofta varit rent administrativt och därmed en besvikelse för många. Eller som när arbetsgivare som hör av sig med ett ledigt jobb och får en sur kommentar om att ”annonsera i Platsjournalen då!” Sådant ska det bli ändring på och kunden ska hamna i fokus på ett annat sätt än hittills.
– Kunden märker direkt om vi tycker om vårt jobb, summerade Anna Palmgren och uttryckte det hopp om en ny kultur och nya attityder som är tänkt att genomsyra Arbetsförmedlingen när omvandlingsprojektet är genomfört.
Bilden: Anna Palmgren, tillförordnad arbetsförmedlingschef i Växjö. Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *