Arbetsmiljön viktig under pandemin

Organisationer som har en bra arbetsmiljö är 14 procentenheter mer lönsamma än organisationer som har en dålig arbetsmiljö.
– Det finns ett skriande intresse efter den här typen av studier som kvantifierar ”mjuka” värden med hårda siffror, säger Sofie Johansson till OFFENTLIGA AFFÄRER.

– Sambandet är tydligt. I organisationer som har en god psykosocial arbetsmiljö är lönsamheten större. Arbetsmiljön är extra viktig att ta hänsyn till nu under pandemin, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

Sofie Johansson, Brilliant Future.

Det är undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future som har kartlagt hur psykosociala faktorer som stress, återhämtning, konflikter, påverkansmöjligheter och respekt från chefen hänger ihop med avkastning.

Att vi mår bra på jobbet är inte bara viktigt för vårt välbefinnande, det har även en positiv effekt på lönsamheten. Det visar en ny kartläggning från Brilliant Future. Kartläggningen är baserad på insamlad data från cirka 155.000 besvarade medarbetarenkäter tillsammans med lönsamhetsdata, och slår bland annat fast hur påverkansmöjligheter, stress och konflikter hänger ihop med lönsamhet.

Kartlägg kontinuerligt
– Vi kan konstatera att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades under kvartal två och tre förra året, men att den backade under kvartal fyra. Det visar vikten av att kontinuerligt kartlägga arbetsmiljön och medarbetarengagemanget för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

Datan visar även starka samband mellan förtroendet för ledningsgrupper och lönsamhet. Organisationer där medarbetarna har ett högt förtroende för ledningsgruppen, där man tycker att organisationen leds väl, är 16 procentenheter mer lönsamma jämfört med organisationer där medarbetarna inte känner förtroende för ledningen.

Starkt samband
Datan visar också att ledningsgruppens förmåga att kommunicera med sina medarbetare har ett starkt samband med lönsamheten. I organisationer där medarbetarna tycker att ledningen är bra på att kommunicera är lönsamheten 18 procentenheter högre, jämfört med organisationer där internkommunikationen inte fungerar.

– Nyckeln till en organisations framgång är medarbetarna. Ledningsgruppens roll för medarbetarnas prestation är väldigt viktig. Att lyckas linjera ett helt bolag, ingjuta förtroende genom att visa att man har en tydlig väg framåt, och få med alla på den vägen är avgörande. Lyckas man med detta blir medarbetarna interna ambassadörer som agerar på ett sätt som skapar engagemang, lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden. Genom att mäta och analysera den här typen av data är det möjligt agera på insikter om vad som kan förbättras i den egna organisationen, säger Sofie Johansson.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Sofie Johansson. Här följer intervjun, som genomfördes via e-post.

Spännande undersökning om att organisationer som har en bra arbetsmiljö är 14 procentenheter mer lönsamma än organisationer som har en dålig arbetsmiljö! Vilken respons har ni hunnit få hittills på undersökningens resultat?
– Vi har fått positiv respons. Det finns ett skriande intresse efter den här typen av studier som kvantifierar ”mjuka” värden med hårda siffror.

Ni konstaterar att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades under kvartal två och tre förra året, men att den backade under kvartal fyra. Vilka parametrar var mest utslagsgivande?
– Den mest avgörande faktorn var stressen som ökade. Vi såg också att det var färre som upplevde att man hade tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen.

Vilket råd ger ni till företag/organisationer som vet med sig att det förhåller sig så som ni uppger men som inte riktigt kommer åt problemen. Hur kan de agera?
– Det första är att ta reda på ett nuläge – mät och utvärdera! Först när man vet vad som inte fungerar och var kan man börja agera. Vet man inte finns det en risk att man sätter in felaktiga insatser på fel ställe – man förbättrar till exempel inte ledarskapet genom att arbeta med kommunikation på hemsidan.

– När man väl har ett nuläge måste man våga och orka arbeta med resultatet, på alla nivåer. Det kan finnas organisatoriska faktorer som påverkar upplevelsen, såsom förtroende för ledningen eller dålig kommunikation, men det kan också vara faktorer på ”lägre” nivå, chefer som inte fungerar, konflikter som ligger och stör etc. Så se till att alla ledare tar sitt ansvar och arbeta med resultatet i sin arbetsgrupp – bottom down.

– En annan viktig faktor är tydlighet, på alla nivåer. Se över organisationens målbild, och säkra att den är tydlig för alla. Följ upp att alla chefer och medarbetare vet vad de ska göra, att de ser hur det leder till organisationens mål. Ofta ser vi att otydliga mål och roller kan leda till ökad stress och minskat engagemang.

– Ta gärna hjälp utifrån! En extern partner kan ibland lättare se saker utifrån och komma med objektiva rekommendationer.

– Det finns också anledning att se över strukturella frågor i bolaget. Exempelvis vet vi att storlek på grupp påverkar upplevelsen av arbetsklimatet. Inom vissa branscher är arbetsgrupper i snitt väldigt stora, detta kan vara en faktor som påverkar arbetsklimatet negativt.

Om studien:

  • Studien är baserad på data från medarbetarundersökningar från Brilliants databas (från 2019 och 2020) och finansiella nyckeltal från Bisnode (från 2020).
  • Studien fokuserar på avkastning på totalt kapital (%) som är ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital. Nyckeltalet mäter hur effektivt företaget utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst.
  • 51 organisationer är inkluderade i analysen. Alla företag har verksamheter i Sverige.
  • Alla resultat är baserade på statistiskt signifikanta samband.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *