Arbetsplatser – klienter och surfplattor 2012

Upphandlingen Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 har begärts överprövad av en leverantör. Sammanlagt inkom 15 leverantörer med anbud i denna upphandling. Tilldelningsbeslut har fattats om att sluta ramavtal med sex leverantörer per geografiskt anbudsområde om fyra stycken.

– Vi är tyvärr vana vid att fler leverantörer begär överprövning när upphandlingsföremålet rör IT-relaterade produkter/tjänster, säger Pia Hedström, chefsjurist på SKI.

– Det är alltid tråkigt att ett ramavtal försenas på grund av överprövning, men det är skönt att bara en leverantör har klagat. Den juridiska frågan är dessutom av enklare karaktär än så länge. Vår förhoppning är därför att överprövningen tar högst ett par månader, avslutar Pia Hedström.

Omfattning
Upphandlingen omfattar generella datorarbetsplatser (stationära och bärbara), surfplattor, bildskärmar samt tillbehör såsom tangentbord, datormöss och dockningsstationer med mera. Målet med upphandlingen är att myndigheter med stöd av ramavtalen kan avropa stationära och bärbara datorer med tillhörande varor och tjänster utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall. Ramavtalet ska kännetecknas av förmånliga priser och avtalsvillkor.

Produkterna har delats upp i fem delområden:

– Stationära arbetsplatser
– Bärbara arbetsplatser
– Bildskärmar
– Surfplattor
– Lättare bärbara datorer

Andbudsgivaren ska även kunna erbjuda följande produktrelaterade tjänster:

– Preparationstjänster före leverans
– Installationstjänster på plats
– Stöldmärkning
– Återtagartjänster
– Finanisering (leasing)
– Tilläggsgaranti
Källa: SKL Kommentus Inköpscentral

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *