Arbetsrättsliga villkor för städtjänster

Nu är det enklare att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling av städtjänster.

Ta stöd av Upphandlingsmyndighetens behövlighetsbedömning av branschen, övergripande kontraktsvillkor, tillämpningsanvisningar för hur villkoren ska användas och underlag för uppföljning.

I propositionen (2016/17:163) nämns städbranschen som ett område som bland annat har särskilda skatteregleringar för att åtgärda till exempel förekomst av svart arbetskraft. Vid en behövlighetsbedömning konstaterade Upphandlingsmyndigheten att det finns risk för oskäliga villkor för de arbetstagare som utför städarbete. Därmed finns ett behov av att ställa arbetsrättsliga villkor på detta område, något som också har bekräftats av arbetsmarknadens parter.
– Därför har vi nu i samråd med arbetsmarknadens parter identifierat nivåer för lön, semester och arbetstid och tagit fram ett stödmaterial för upphandlande myndigheter och leverantörer. Detta material ska göra det enklare att uppfylla de nya bestämmelserna i upphandlingslagarna, säger Charlotta Frenander på Upphandlingsmyndigheten.
Vid framtagandet av de arbetsrättsliga villkoren har Upphandlingsmyndigheten haft samråd med Kommunalarbetareförbundet, Fastighetsanställdas förbund och Almega Tjänsteförbunden. I stödmaterialet ingår särskilda kontraktsvillkor som innehåller arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstid. Ytterligare stöd är tillämpningsanvisningar, behövlighetsbedömning av städbranschen och underlag för uppföljning.
–  Nu ska det bli spännande att se utvecklingen av arbetsrättsliga villkor i upphandling av städtjänster. Målet är förstås att individen ska ha skäliga villkor för sin arbetsinsats och att offentlig verksamhet tar ett självklart ansvar för att det blir verklighet, avslutar Charlotta Frenander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *