Årets bästa upphandling ökar konkurrensen

Årets bästa upphandling 2014 blev en livsmedelsupphandling. Sofia Elmeholt från Härnösands kommun tog emot utmärkelsen Årets handslag 2014 under Upphandlingsdagarna tidigare i år.
– Det kändes helt fantastiskt att vinna och glädjande med den publicitet som priset ger vår kommun, förklarade Sofia Elmeholt för OFFENTLIGA AFFÄRER.
– Jag har fått veta att det var fyra personer som nominerade mig, en av mina kollegor, min chef, kommunens näringslivschef samt dåvarande vice kommunalråd så jag känner mig mycket hedrad. Att både politiker och tjänstemän är nöjda med resultatet känns som en extra vinst.
Kan du berätta kort om hur ni tänkte och om processen?
– Strategin var att öka konkurrensen och öppna för att även mindre leverantörer skulle kunna vara med i anbudsgivningen. Vi fokuserade på att förenkla förfrågningsunderlaget och anbudsinlämningen bland annat genom att dela upp behovet av livsmedel i tio olika upphandlingar. Åtta av dessa tio delade vi sedan upp så att anbud kunde lämnas ända ner på artikelnivå. Dessutom kunde man lämna anbud på mindre geografiska områden inom kommunen för att leverantörer med lägre produktionsnivå skulle kunna vara med och tävla om delar av affären.
– Vi upphandlare kan göra mycket för att möjliggöra för mindre leverantörer eller producenter att kunna lämna anbud och inte utesluta dem genom till exempel för stora varukorgar. Sedan måste marknaden ta sitt ansvar att möta upp vår förfrågan, vilket leverantörerna i vårt område gjorde!
Läs den längre versionen av intervju i nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER!
Juryns motivering: ”Vinnaren lyckats bryta invanda mönster och lyfta upphandlingen genom gediget förarbete, smart distribution och samarbete med organisationer och politiker. Trots kort tid i branschen har vinnaren agerat konstruktivt och lyhört och tagit fram en modell som har gjort att organisationen nu handlar mer ekologiskt och lokalt. Att få lägga anbud på artikelnivå har ökat konkurrensen och gett fler leverantörer, både stora nationella och små lokala.”
Fakta Handslaget Priset tillfaller den eller de som genomfört, alternativt medverkat till, en synnerligen god affär/upphandling inom offentlig förvaltning. Priset kan emellertid också gå till personer som genom engagemang och skicklighet arbetat med att utveckla upphandlingsfunktionen genom att, till exempel, kompetenssäkra organisationen – i samklang med Upphandlingsdagarnas syfte, att stimulera till nytänkande och bidra till en sund utveckling inom offentlig upphandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *