Årets gröna upphandlare

Under konferensen Grön Upphandling delade Miljöstyrningsrådet ut priset för Årets gröna upphandlare till Stockholms läns landsting och Årets gröna leverantör till Staples Sweden AB.

Organisationerna prisas för att vara drivande i miljöarbetet i kombination med upphandling. Stockholms läns landsting arbetar strategiskt med upphandling som styrmedel mot en bättre miljö.

Staples, som säljer kontorsmaterial, arbetar för att få sina kunder att välja mer miljömässiga produktalternativ och anpassar sitt sortiment efter kundernas milijökrav.

– Att ställa miljökrav i våra upphandlingar är att arbeta förebyggande med miljöfrågor. Det vi inte köper in slipper vi sedan hantera som farliga ämnen eller avfall. I och med vår storlek kan vi också vara med att påverka marknaden, säger Anna Linusson, miljöchef i Stockholms läns landsting.

SLL:s arbete med PVC-avveckling har lett till att ett antal alternativ har tagits fram på marknaden. När landstinget till exempel ställer miljökrav i upphandlingen av persondatorer så gäller kraven 40 000 datorer.

Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, delade ut priset inför drygt 220 deltagare på konferensen Grön Upphandling 2011. Där konstaterades det att organisationen och behovsanalysen har stor påverkan för hur mycket miljöfokus man får med sig i inköpsprocesserna. Något både SLL och Staples arbetar med.

– Det är verkligen roligt att få ta emot det här priset. Det är en bekräftelse på att det arbete vi gör lönar sig. Vi är övertygade om att det ger oss fler affärer på sikt där miljö- och socialt ansvarstagande är en avgörande faktor för framgång, säger Johanna Jigmo-Linde miljö- och kvalitetschef på Staples.

Det är fjärde gången Miljöstyrningsrådet delar ut priset Utmärkt Grön Upphandlare och Utmärkt Grön Leverantör.

– Vi har instiftat priserna för att lyfta fram organisationer som arbetar aktivt med miljöanpassad upphandling och därmed bidrar till en bättre framtida miljö, säger Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *