Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef

Nu är det klart vilka som utsetts till Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef; Henrietta Arwin, primärvårdschef på Närhälsan i Västra Götalandsregionen och Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket.

Henrietta Arwin, VG Region.

Det stod klart på konferensen Offentlig Chef och onsdagskvällens bankett. Så här lyder motiveringarna i korthet:

Årets offentliga chef 
Från att vara expert har hon gått till att vara en övergripande primärvårdschef som pekar ut målet utan att peta i detaljer. Att leda chefer är svårt, men att leda chefer under en pandemi är supersvårt. Vår vinnare har klarat det – trots enorm belastning i primärvården. Med ett tillitsbaserat ledarskap har hon stärkt cheferna så att de känt sig trygga i sina egna beslut. Nu är det medarbetarna på plats som är experterna! Henrietta Arwin, Primärvårdschef, Närhälsan VGR.

Årets nyskapande chef
När krisen slår till gäller det att snabbt skala upp – det är vår vinnares lärdom av flyktingströmmen 2015, skogbränderna 2018 och Covid-pandemin de bakomliggande åren. Då arbetsbelastningen sjönk för Migrationsverkets medarbetare erbjöds andra myndigheter hjälp under pandemin. Över 800 av verkets anställda anmälde sig frivilligt för att bistå ännu mer belastade myndigheter under krisen. Med sitt ledarskap har vinnaren bidragit till ett innovativt nytänkande i offentlig sektor. Att flera aktörer så unikt gick samman är en administrativ bedrift! Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket.

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket.

Mikael Ribbenvik vill framöver se ett flyktingmottagande som engagerar samtliga kommuner. Länsstyrelserna skulle få en roll i att fördela både ankommande och medel. Inte enbart befolkningstal ska vara styrande utan även andra parametrar som historik kring tidigare flyktingmottagande. En statlig utredning är på gång för att lagstiftning kring detta ska kunna föreslås, men generaldirektören hoppas att kommunerna redan nu ska börja tillämpa principerna frivilligt.

Henrietta Arwin tillämpar ett ledarskap som fungerar i både kris och under normala förhållanden. Annars hade hon knappast nominerats och vunnit utmärkelsen Årets Offentliga Chef. Ändå vill hon fortsätta att utveckla sig och deltar i en chefskurs med Gaia som utförare. Det är tre regioner som sjösatt ett utvecklingsprogram för framtida förvaltningschefer (Region Stockholm, VG Region och Region Skåne).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *