Årets Offentliga Rummet besöktes av drygt 500 deltagare

Under konferensen fanns 36 olika seminariepass som deltagarna kunde besöka. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell delade ut priset Guldlänken till landets mest innovativa offentliga e-tjänst och Matthew Barzun, USAs ambassadör i Sverige, höll ett bejublat anförande om arbetet med Open Government.

Nätverksdagen genomfördes på Högskolan i Gävle och konferensdagarna var på Sveriges största multiarena, Göransson Arena i Sandviken. Trollhättan kommer att vara värd för Offentliga Rummet den 24-26 maj 2011.

Konferensens röda tråd var användarcentrerade och effektiva tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik i gränssnittet mellan medborgare och myndigheter. Ett exempel på detta är Matthew Barzun, USAs ambassadör i Sverige, som kom till Offentliga rummet för att prata om Vita Husets arbete med Open Gov.

– Vi ser en ökad medvetenhet om behovet av olika slags e-tjänster men också en ökad mognad när det gäller utvecklingen av samverkan mellan myndigheter och kommuner för att underlätta medborgarnas vardag, något som jag ser mycket positivt på. Den nya tekniken skapar möjligheter till en större delaktighet för enskilda, organisationer och företag i förvaltningens utveckling och dess produktion av tjänster. En av utgångspunkterna både för E-delegationens arbete och för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är att näringslivet ska stödjas genom förenklingar för företagen, både när det gäller att lämna uppgifter till myndigheter och att ta del av offentlig information. Målet för offentlig förvaltning är att skapa en mer medborgarorienterad e-förvaltning där e-förvaltning inte längre betraktas som en intern angelägenhet för statliga myndigheter, kommuner och landsting, säger Bengt Svenson, programkommitténs ordförande.

Han menar att det inte bara är en fråga för IT-chefer och IT-strateger utan att även kommunledningen måste bli involverad.

– Det behövs en gemensam strategi för kommunernas arbete med e-förvaltning. Tidigare arbetade varje kommun med sin lokala verksamhet men vi ser en ökad regionalisering där kommuner samverkar, ofta genom kommun- och regionförbunden. Samarbetsprojekt finns också inom landstingen och mellan kommuner och landsting när det gäller vård och omsorg och även hos olika myndigheter. Skolan saknar samma drivkraft för samverkan men jag tror att det kommer att lossna även där inom de närmaste åren, säger Bengt Svenson.

Statens vision för den framtida e-förvaltningen är en samlad ingång till alla offentliga myndigheter. Med mål och visioner på plats måste man börja jobba operativt, menar Bengt Svenson.


Vinnare av Guldlänken 2010: Miljöförvaltningen i Stockholms stad!

Guldlänken 2010 gick till miljöförvaltningen i Stockholms stad för en innovativ e-tjänst som dramatiskt underlättar processen för att få tillstånd att borra efter bergvärme. Juryns motivering var: För en kreativ och innovativ tjänsteutveckling, i kombination med en väl genomförd integration mellan olika system, samt en genomtänkt utveckling av externa och interna processer, utses miljöförvaltningen i Stockholms stad till vinnare av Guldlänken 2010.

Antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med detta ökar också antalet tillståndsärenden för de borrhål som anläggningarna kräver. Dessa ärenden innehåller en omfattande och komplex manuell hantering för fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. Vinnaren av Guldlänken visar hur man kan gå över till en digital process genom att integrera information från flera system. I det första läget ger den ett spännande digitalt kartstöd till fastighetsägare/entreprenör när det gäller att välja plats och vinkel för ett nytt borrhål, bland annat med hänsyn till andra borrhål i närheten. I nästa läge får man stöd för att skapa en korrekt ansökan som sedan ger en snabb och rationell hantering inom förvaltningen. Juryn är särskilt imponerad av hur man arbetat med utveckling och förändring av både interna och externa processer fram till en färdig tjänst som skapat stora fördelar för alla inblandade intressenter.


FLEKS – Förskolorna i Lilla Edets KunskapsSystem: Lilla Edets kommun

FLEKS är en lärplattform för förskolan för barn, föräldrar och personal som särskilt fokuserar barnens individuella utveckling, bland annat med hjälp av portföljer på nätet.


Ledningskollen.se: Kommunikationsmyndigheten PTS

Ledningskollen adresserar de stora problemen med avgrävda ledningar i samband med olika typer av markarbeten, ett problem som beräknas kosta hundratals miljoner om året. I avsaknad av lagstiftning har PTS tagit initiativ till en mycket bred samverkan mellan många privata och offentliga intressenter och skapat tjänsten Ledningskollen.

Av säkerhetsskäl ligger inte informationen om ledningarnas exakta placering i en databas kopplad mot Internet, utan det är i den efterföljande dialogen mellan du som ska gräva och den som har ledningar som detaljerna blir kända. Om inga intressen finns i det aktuella området får du ett besked om detta direkt.


Verksamt.se: Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket

Verksamt.se är en ny tjänst för företagare från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som samlar information och service för den som driver eller vill starta företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *