Arkivhyllor och Skåp

Försvarets materielverk har nu tecknat nya statliga ramavtal avseende Arkivhyllor och skåp.

Nytt ramavtalavseende Arkivhyllor och skåp trädde i kraft den 1 mars 2010 och gäller i första hand fram till och med 2012-02-29. Ramavtalets totala giltighetstid kan maximalt bli 48 månader.

Ramavtalsansvarig myndighet Försvarets materielverk, FMV

Kontaktperson
Anna Söderholm
Projektledare
Tel:08-782 5954
E-post: anna.soderholm@fmv.se

Detta ramavtalsområde omfattar:
Anbudsområde A – Klädskåp
Anbudsområde B – Förvaringsenheter
Anbudsområde C – Skåp för hängmappar
Anbudsområde D – Arkivhyllor

Inom området för klädskåp kan du avropa produkter som klädskåp, småfacksskåp i stål och flygdräktsskåp.

Inom området för förvaringsenheter kan du avropa produkter som förvaringsskåp, enheter för källsortering, ventilerade skåp, nyckelskåp i stål, ritningsskåp, småfacksskåp och postsorteringsenheter.

Inom området för skåp för hängmapparkan du avropa sådana produkter.
Inom området förarkivhyllorkan du avropa produkter som mobila och stationära arkivhyllor och bibliotekshyllor.

Förnyad konkurrensutsättning
Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer med avtal inom aktuellt område.
Se tabell för leverantörer som har tilldelats avtal.

Avropsprislista
Avropsprislista utgör en del av detta ramavtal.

Ramavtalsleverantören kan i avropsprislistan inkludera produkter som ligger inom ramavtalsområdets ramar och de anbudsområden där de har tilldelats avtal. Dessa produkter ska även uppfylla FMV:s tekniska skall-krav. Syftet med avropsprislistan är att ge avropare en informativ och överskådlig prislista.

Myndigheterna avropas enligt förnyad konkurrensutsättning då arkivhyllor är så komplexa system. Leverantörerna har kunskaper för att planera inredningen i ett arkiv utefter kundens behov och räkna ut det totala priset. Ramavtalet hette tidigare Särskilda förvaringsenheter men vi ville förtydliga omfattningen av avtalet, där en stor del av efterfrågan rör just arkivhyllor. Under 2009 omsatta det tidigare avtalet cirka 38 miljoner kronor och vi tror att den årliga omsättningen kommer att ligga på en liknande nivå under avtalsperioden. Utvärderingen av offererade produkter inom detta ramavtal görs genom en bedömning av handtag, hanterbarhet, tillbehör, skär- och klämrisker samt noggrannhet i tillverkning, säger Anna Söderholm, projektledare Statliga Ramavtal Möbler vid FMV.

FMV ställer miljökrav som skall-krav och som utvärderingskriterier. Skall-kraven är lagkrav som FMV vill lyfta fram, till exempel Reach. Reach är en kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007 i hela EU och som ska införas stegvis under de närmaste tio åren. Utvärderingskriterierna som man bedömer är om träråvaran är certifierad för hållbart skogsbruk, användningen av krom och lösningsmedel och hur miljövänliga lack och färger är, förklarar hon.

Det är viktigt att påpeka att utvärderingskriterierna för miljö är valda för att de ska göra skillnad ur miljösynpunkt.

Mer information runt ramavtalet finns på www.avropa.se

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *