Artificiell intelligens i finskt pilotprojekt

Tieto och Finlands näst största stad, Esbo, inleder ett unikt pilotförsök kring artificiell intelligens. Under försöket kombineras stora mängder data från socialtjänst och hälsovård med brukaruppgifter från barnomsorgen för att skapa bättre service och tjänster för medborgarna.
Målet med dataanalysen är bland annat att kunna förutse behovet av riktade insatser och motverka social utslagning och utanförskap bland befolkningen.
Försöket är det första i sitt slag som kombinerar offentliga data på ett liknande sätt. Största möjliga sekretess och integritetsskydd iakttas under all databehandling. Personuppgifter genom vilka enskilda individer kan identifieras, så som namn, personbeteckning, adress och liknande döljs redan i sökskedet. Dessutom är all dataöverföring krypterad.

Skapar nya tjänster
”Försöket har som mål att skapa nya tjänster och servicekedjor genom att kombinera data och uppgifter som tidigare varit åtskilda. På det här viset hoppas vi kunna lära mer om hur vi med hjälp av artificiell intelligens snabbare kan identifiera grupper som behöver tjänsterna, på ett sätt som värnar om individens integritet. I framtiden kan det leda till att vi har möjlighet att rikta stadens resurser mer effektivt och samtidigt förbättra livskvaliteten för enskilda individer genom att kunna erbjuda dem ett riktat och förebyggande stöd”, berättar projektchefen och analytikern Tomas Lehtinen från Esbo stads koncernstab.
I försöket analyseras och grupperas stadens data effektivt och säkert med hjälp av artificiell intelligens, som klarar av att behandla stora mängder data betydligt snabbare än människan. Att ”utbilda” artificiell intelligens i en uppgift tar cirka en månad, varefter maskinen kan räkna ut resultatet under loppet av några timmar eller rentav minuter.
”Vi strävar efter att öka förståelsen för människors behov av service. Då kan kommunen lättare producera mer skräddarsydda tjänster och på så sätt förebygga till exempel social utslagning på ett mer kostnadseffektivt sätt än tidigare. Försöket med artificiell intelligens som genomförs som engångsdatakörning hör till en serie av försök i Esbo stad i vilka vi producerar redskap med vars hjälp vi kan utveckla tjänster inom staden på ett sektorövergripande sätt”, konstaterar Esbo stads serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen.

Ett viktigt steg
”Försöket i Esbo stad är ett viktigt steg globalt för utnyttjandet av artificiell intelligens och data inom offentlig sektor. Den data som lagrats i olika hälso- och sjukvårdsdatasystem i Norden är mycket unik. Dessa omfattande datareserver borde utnyttjas på ett mångsidigare sätt än idag så att man med deras hjälp kunde erbjuda alla medborgare ännu bättre tjänster än tidigare”, säger Matti Ristimäki, chef för hälso- och välfärdssektorn inom Tietos enhet för datadrivna affärer.
Försöket, som inleds i slutet av sommaren och slutförs till årsskiftet, är en av Esbos satsningar inom ramen för ett stadsövergripande projekt (6Aika), genom vilket de sex största städerna i landet utvecklar öppnare och mer intelligenta tjänster. Vid sidan av att utveckla tjänster är projektets mål att skapa ny kompetens, affärsverksamhet och arbetstillfällen.
Tieto har under en lång tid utvecklat och erbjudit tjänster för den offentliga sektorn i Norden.  Företaget har samarbetat med Esbo stad i flera år och levererat lösningar för stadens verksamhet inom vård och omsorg. Tieto gick nyligen även med i Microsofts Health Partner Alliance, som utvecklar lösningar med artificiell intelligens för hälso- och sjukvården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.