Artificiell intelligens reser etiska frågor

Vi ska inte dra i handbromsen, utan hitta en balans. Vi ska bana väg för att artificiell intelligens leder till tillväxt och förbättringar, samtidigt som vi värnar om det nordiska guldet – vår sociala tillit och respekt för alla människors lika värde.
Det menar Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare. I Sydsvenskan (2018-10-08) pekar han på att vi står inför en teknisk revolution med fantastiska möjligheter. ”Artificiell intelligens kan ge oss skräddarsydda rekommendationer på internet, hjälpa läkare vid behandling av patienter, köra våra bilar och mycket annat”, påpekar skribenten.
Etiska dilemman
Samtidigt pekar han på frågeställningar som vi måste ta ställning till. Hur hanterar vi de etiska dilemman som artificiell intelligens ställer oss inför? Hur tar vi tillvara det nordiska guldet, vår höga sociala tillit?
I utvecklingen av AI är det viktigt att tänka igenom hur vi kan bevara våra demokratiska värderingar, menar Dagfinn Høybråten. Ett bekymmer är att artificiell intelligens kan användas till att manipulera våra val med hjälp av subtila mekanismer som bygger på maskininlärning och stordata. Å andra sidan kan artificiell intelligens också förbättra demokratin; tekniken kan användas till att bekämpa falska nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *