Asylsökandes boende ses över

Idag kan boendet för asylsökande se väldigt olika ut på olika håll i landet. Därför har Migrationsverket tagit hjälp av SIS, Swedish Standards Institute, för att ta fram riktlinjer som ska gälla i hela landet.

Lägenheter för asylsökande ska ha jämförbar kvalitet oavsett var i landet de finns. Hittills har det saknats enhetliga riktlinjer för vilken utrustning som ska finnas i bostäderna och hur de ska anpassas för boende med särskilda behov.

SIS, Swedish Standards Institute och Migrationsverket har arbetat fram överenskommelsen tillsammans med hyresvärdar, myndigheter, tillverkare, branschorganisationer, ideella föreningar och ett antal kommuner.

– Det är viktigt för oss att skapa ett så bra boende som möjligt för asylsökande som söker skydd i Sverige. Vi har nu en bra överenskommelse att arbeta utifrån när vi utvecklar vårt boende, säger Caroline Henjered, verksamhetschef på Migrationsverket.

Arbetet har bedrivits i en bred projektgrupp med representanter för hyresvärdar, leverantörer av inredning och utrustning, myndigheter, kommuner och intresse- och frivilligorganisationer.

– Vi har tillsammans med Migrationsverket fått med många intressenter med stor kompetens i arbetet och på så sätt skapat en bra produkt. SIS arbetssätt och öppna process gör att arbetet har bred förankring från början, säger Lars Flink VD SIS.

Riktlinjerna blir ett stöd för Migrationsverkets personal som arbetar med anläggningsboende och kommer även att underlätta samarbetet mellan Migrationsverket och leverantörer, entreprenörer och andra intressenter.

– På sikt kan resultatet av vårt svenska arbete ligga till grund för en nationell standard och även för motsvarande europeiskt standardiseringsarbete, skriver SIS på sin hemsida.

Projektet är medfinansierat av Europeiska flyktingfonden.

Källa: Migrationsverket, SIS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *