"Återinför nit och redlighet!"

Transportstyrelsens IT-skandal är bara den senaste i raden av skandaler som drabbat statsförvaltningen och hänger intimt samman med brister i nit och redlighet, det som präglar ämbetsmannaidealet.
Det hävdar Lennart Göranson, tidigare statstjänsteman, ledamot i partistyrelsen för Medborgerlig Samling, samt innehavare av medaljen NOR – För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst.
Han anser att tjänstemäns ökande lyhördhet för politiska signaler har urholkat professionalismen. Tendenserna började märkas redan under 1970-talet. Från 80-talet blåste nya vindar in i statsförvaltningen med managementtekniker som brukar sammanfattas under benämningen NPM, New Public Management. ”De ledde utan tvekan till en effektivisering av den offentliga förvaltningen, men fick också negativa konsekvenser. En var en urholkning av professionalismen, när etiska principer ersattes av kvantifierbara resultatmål. En annan att verksamheternas högsta ledning inte rekryterades bland experter på sakområdet utan bland administratörer eller politiskt meriterade personer.”
Det offentliga samtalet
Den före detta statstjänstemannen tror inte att de politiska partierna kan åstadkomma en förändring. Hoppet om förändring finns på andra håll, menar han. ”Det svenska folkets aktiva deltagande i res publica, det offentliga samtalet, är i själva verket imponerande och utspelas på sociala medier som Twitter, Facebook och Snapchat”, skriver debattören.
Han menar vidare att den fördjupade analys och faktagranskning som många saknar i traditionella medier i stället återfinns i bloggar och nyhetssajter på nätet som drivs av engagerade medborgare. ”Och ett ökande antal människor gör som jag själv, engagerar sig i ett parti som står fritt från det som belastar nuvarande regerings- och oppositionspartier”, konstaterar han

Professionalismen åter

Vilken väg man än väljer blir det allt tydligare att lösningen på dagens problem i den offentliga förvaltningen måste sökas ”utanför boxen”. En del av den lösningen handlar om att återskapa nit, redlighet och professionalism i offentlig verksamhet, avslutar Lennart Göranson. Artikeln publicerades i Göteborgs Posten (GP 2017-08-07)
http://www.gp.se/nyheter/debatt/vart-tog-nit-och-redlighet-vägen-1.4504389
 
 

0 thoughts on “"Återinför nit och redlighet!"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *