”Återvinn mer i offentlig sektor!”

Det finns ett stort värde i de möbler, fordon, medicinteknik, verktyg, datorer och andra inventarier som Sveriges närmare 800 myndigheter, kommuner och landsting fasar ut och skickar till skroten. 
Det hävdar Fredrik Nilsson, marknadschef på företaget Inrego, som jobbar med återvinning av IT-produkter.
I en debattartikel i Dagens Samhälle 2017-09-22 skriver Fredrik Nilsson att det ”pågår ett gigantiskt slöseri med stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på våra myndigheter.”
Han pekar på den hårt reglerade offentliga upphandlingen, som i sig säkert bidrar till bättre offentliga inköp. Men det räcker inte, menar han och ställer frågor:

Stora belopp går upp i rök
– Varför talas det nästan uteslutande om vilka belopp myndigheter upphandlar för och aldrig om hur stora belopp som går upp i rök? Varför denna enkelriktade fokusering på inköp och ingenting om restvärden, livscykelanalyser och möjligheter att avyttra inventarier när de gjort sitt? Varför finns det ingen lag för hur de upphandlade produkterna ska hanteras när de inte behövs längre?
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-att-lagstifta-mot-sloseri-i-offentlig-sektor-18724
Foto: Inrego.
Fakta om företaget
Inrego köper använd IT-utrustning från organisationer, dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.
Inrego söger sig vara marknadsledande inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter. Företaget hjälper organisationer över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete. Man
Under 2016 kunde Inrego tillsammans med sina kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning, vilket enligt företaget skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter.
Företagets mission är att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön och visionen är att förändra hur IT hanteras i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.