Återvinning – smart för miljö och plånbok

Miljönyttan är det främsta skälet för Helsingborgs stad att främja återanvändning av datorer och IT-utrustning. Men det sänker även kostnaderna för kommunen.

Helsingborgs stad förfogar över cirka 16 000 datorer, 3 500 mobiler, kopiatorer, skrivare, servrar och annan IT-utrustning.

Förvaltningarna, som till exempel skolan, hyr utrustningen av stadsledningsförvaltningen. När produkterna av olika skäl inte behövs längre går de till återanvändning vilket ger konkreta miljöbesparingar eftersom nyproduktion av IT förbrukar mycket energi och råvaror.

All utrustning som fasas ut skickas i dag till Inrego som förlänger livet på produkterna.

– Vi hade tidigare avtal med andra aktörer för att möjliggöra återanvändning av IT-produkter, men numera är Inrego vår avtalspartner och vi är väldigt nöjda med dem, säger Lennart Högstedt, inköpschef för IT på stadsledningsförvaltningen i Helsingborg.

Sedan 2008 har Inrego sett till att över 1 000 datorer från Helsinborg har kunnat återanvändas och skapat en miljövinst på 42 ton koldioxid.

– Miljönyttan är det viktigaste skälet för oss att arbeta aktivt med återanvändning och det känns bra att produkterna kommer till nytta igen. Pengarna är också en betydelsefull del. Den ersättning vi får för utrustningen hjälper oss att sänka kostnaderna och det är i min värld mycket smartare än att betala för att datorerna ska skrotas, säger Lennart Högstedt.

Personalen och eleverna som använder kommunens datorer kan bara lagra information centralt varför dataradering inte behöver göras på merparten av utrustningen.

– Däremot dataraderas våra serverhårddiskar och på det området känner vi stort förtroende för Inregos rutiner.

Lennart Högstedt menar att livscykelaspekter och återanvändning bör klaras ut redan vid upphandlingen, dels för att säkerställa att utrustningen tas om hand på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, dels av ekomiska skäl eftersom utrustningen har ett värde.

– Samtidigt får man ordning och reda på sina inventarier. De återrapporter vi får ger oss full kontroll på utrustningen, vilka enheter som har raderats och vilken miljövinst vi har bidragit till.

Källa: Inrego

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *