Åtgärder för mer jämställda löner

För att minska löneskillnader mellan kvinnor och män ska lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner göras varje år. Endast företag med färre än tio anställda ska undantas från kravet att upprätta handlingsplaner för jämställda löner. Det anser arbetsmarknadsutskottet och gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Bakom förslaget står en majoritet i utskottet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget till tillkännagivande bygger på flera motioner från S, MP och V.

Arbetsmarknadsutskottet anser att man genom lönekartläggningar kan synliggöra löneskillnader mellan kvinnor och män på ett bra sätt. Genom att strukturell lönediskriminering blir synlig kan insatser sättas in för att minska löneskillnaderna. Därför menar utskottet att lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner ska göras varje år. Endast företag med färre än tio anställda ska vara undantagna från kravet att upprätta en handlingsplan för jämställda löner, anser utskottet.

Svårare om det inte sker varje år
I dagsläget gäller att arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner vart tredje år. Arbetsgivare med färre än 25 arbetstagare är undantagna från kravet att upprätta handlingsplaner för jämställda löner. Utskottet pekar på att flera fackliga organisationer vittnar om att arbetet med lönekartläggningar blir svårare om det inte sker regelbundet i en årlig lönerevision.
Bättre långsiktighet med nuvarande regler

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Även regeringspartierna menar att lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner är viktiga instrument för att driva jämställdhetsarbete på arbetsplatser. De anser dock att den nuvarande regeln om att göra kartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner vart tredje år skapar bättre förutsättningar för arbetsgivarna att planera och göra långsiktiga och varaktiga förbättringar än om detta arbete måste göras om varje år.

M, FP, C och KD anser också att förslaget kommer att öka de berörda arbetsgivarnas administrativa arbete och kostnader.
Källa: Sveriges riksdag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *