Att handla Rättvisemärkt gör en viktig skillnad

I dagsläget gynnar försäljningen av Rättvisemärkt och Fairtrade-certifierade produkter internationellt drygt fem miljoner människor i världens utvecklingsländer. Ett omfattande arbete pågår för att ytterligare stärka effekterna av certifieringen de kommande åren.

I Offentliga Affärer den 29 oktober redogjordes för slutsatserna av en nyligen släppt rapport från Agrifood Economics Centre. ”Rättvisemärkt är inte lösningen för fattiga bönder”, hävdar rapportförfattaren Helena Johansson. Hon argumenterar implicit för att det inte finns ”resurser” för alla människor att kunna leva på sitt arbete, att konkurrenskraft är liktydigt med en prispress och en världshandel som bygger på att vissa människor tvingas fara illa för att andra ska kunna konsumera så billigt som möjligt.

Rättvisemärkts utgångspunkt är att all handel ska kunna ske inom ramen för befintliga internationella konventioner, såsom att skadligt barnarbete är förbjudet och kan förhindras genom att föräldrarna får en betalning som går att leva på. Och vi är inte ensamma om att tycka detta.

I en internationell undersökning gjord av Globescan säger hela 85 procent av de svenska konsumenterna att företag bör ta ett ansvar i handeln med utvecklingsländer. 72 procent anser dessutom att just en oberoende certifiering är det bästa sättet att säkerställa en produkts sociala och miljömässiga garantier. I en annan undersökning, gjord av ECI, säger sig 77 procent av de svenska konsumenterna vara villiga att betala några kronor extra för en vara som ger odlaren en högre inkomst för sin råvara.

I dagsläget gynnar Rättvisemärkt och Fairtrade internationellt drygt fem miljoner människor i världens utvecklingsländer. I det stora perspektivet, sett till det stora antal människor som lever i fattigdom, är detta en låg siffra. Just därför jobbar vi kontinuerligt och oförtrutet med att öka utbudet av och efterfrågan på Rättvisemärkt, både i Sverige och internationellt. Utvecklingen i Sverige följer många andra länder där marknadsandelarna för Fairtrade idag ligger över tio procent för flera produktgrupper.

Samtidigt pågår det ett omfattande arbete inom Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) för att kraftigt stärka resultatet av vår verksamhet. Närmast på agendan står till exempel att bredda kriterierna till att omfatta allt fler produktgrupper samt att tillhandahålla odlarna ytterligare resurser och kunskap kring aspekter såsom export- och handelsfrågor, utveckling av produktionsteknik och diversifiering av befintlig produktion.

Att välja Rättvisemärkt som konsument är ett av flera sätt att påverka för en bättre värld, att genom sina dagliga köpval bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de som producerar våra varor. Ett enkelt sätt att göra skillnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *