Att leda till kreativitet

Ansvaret för att skapa en kreativ arbetsplats ligger på ledarskapet. Som ledare kan du ge förutsättningarna för medarbetarnas kreativitet.

“Den mänskliga kreativiteten som resurs för samhällsutvecklingen kan inte styras, men den kan underlättas och ges bättre förutsättningar via infrastruktur, mötesplatser och det ledarskap som, likt trädgårdskonstens kreatörer, vet att för att platsen ska grönska måste utrymme ges för både regn och solsken. Kreativiteten har sitt kretslopp.“

Orden är Evelina Wahlqvists, populär föreläsare och doktorand i ekonomisk geografi på Handelshögskolan i Göteborg. En förmiddag i ett snövackert vinterland träffar vi henne för en pratstund om kreativitet. Ordet kreativitet kan för somliga kännas utnött och vi ber henne definiera det för oss.

– En vanlig definition av kreativitet är något nytt och nyttigt och visst innebär kreativitet ett mått av nytänkande men det bygger i grunden på redan etablerade kunskaper och resurser som finner nya kombinationer. Vi sitter på så mycket mer guldgruvor än vad vi är medvetna om, säger Evelina Wahlqvist.

Det är också därför man med framgång bör kombinera olika individer i en organisation, menar hon. Genom de olika synsätt, bakgrund och kulturer vi för med oss skapas goda förutsättningar för nytänkande.

Det märks att Evelina Wahlqvist har pratat mycket om kreativitet under sina föreläsningsturnéer. Svaren på våra frågor kommer snabbt, kräver inte så mycket eftertanke men svaren är uppenbart väl genomtänkta redan. Hon är ett energiknippe och brinner för ämnet.

Ledarskapet är viktigt
Vi kan inte styra kreativiteten, men vi kan ge förutsättningar för den.

– Kreativitet finns i nya kombinationer av resurser. Därför dissar jag klichén att tänka utanför lådan. Det går att vara kreativ inom de ramar som finns.

Det är till och med så att tydligt givna ramar ger goda förutsättningar för kreativitet. En organisation kan erbjuda ramarna genom att ha en tydlig vision, definiera mål så att alla vet vart man är på väg.

Lika viktigt är att ge resurser. Evelina Wahlqvist är noga med att påpeka att kreativitet måste få ta tid.

– Organisationer måste ge utrymme, mellanrum. Jag tror inte på att schemalägga kreativitet så som exempelvis företaget Google gör som har utsett en särskild veckodag som kreativ dag. När du får ett kreativt rus är det “här och nu”. Du bubblar av idéer och då bör man ha möjlighet att ta vara på tillfället, säger Evelina Wahlqvist.

Idén är fröet, det man odlar
Det är också något som går att öva upp – att bättre ta vara på sina idéer löpande. När en idé dyker upp måste du antingen skriva ner den eller memorera den.

– Idag har vi ofta en telefon med oss där vi kan skriva ner eller tala in minnesnoteringar vilket är bra eftersom de bästa idéerna gärna dyker upp under en promenad, i badet eller under cykelturen. I rörelse är tanken fri.

Annars kan det vara bra med metoder som utvecklar vår förmåga att minnas.
– Det är viktigt att träna minnet – vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas, inga psalmövningar i skolan, inga telefonnummer som lagras i hjärnan. Allt vi behöver veta går att googla. Men kreativiteten är kopplad till minnet.

Kreativiteten är starkt kopplad till förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan.

Hur hantera självkritik?
Två mycket viktiga förutsättningar för kreativitet gäller mod och misslyckanden.
– Mod krävs för att vara kreativ och att misslyckas är inte negativt. Därför är det viktigt att vi berömmer varandra att vi uppmuntrar varandra så att vi kan slappna av och våga tro på att idéerna är goda nog. Först då kan vi förmedla våra idéer till andra. Glädjen och lusten måste stå framför självkritiken.

Även om kreativitet är något mycket personligt bör vi skilja på person och idé och ha lite distans till det vi gör. Och ha tålamod – tänk på att utvecklingen ofta går ett steg bak och två steg fram.

– Vi lever i ett samhälle där allt ska gå så snabbt. Men kvalitet, långsiktigt, hållbart tar tid. På kort sikt kan man uppmuntra nya idéer, på lång sikt krävs tålamod.

Bonus ger inte kreativitet
Det är frihet snarare än belöning som gör oss kreativa på jobbet. Bonusprogrammen hör till gårdagen.

– Det växer fram en generation som är mycket mer hängiven sin “mission” och sin vision – snarare än pengar och materiell status.

TIPS: Så får du i gång kreativiteten på din arbetsplats

Ge tid att reflektera och spåna idéer. Goda idéer uppstår ofta under en promenad eller en paus i det vardagliga arbetet.

Bryt rutinerna på jobbet och börja i det lilla. Ta till exempel på dig ett annorlunda klädesplagg någon dag, eller hälsa på alla kollegor när du kommer på morgonen.

Uppmuntra dig själv och dina medarbetare att bryta rutinerna även i vardagen, se en film eller gå en kurs du normalt inte hade valt.

Uppmuntra kollegornas idéer och uppmana dem att skriva ner idéer. Om ni har många idéer ni vill genomföra – skriv en prioriteringslista. Öva på att formulera och förmedla idéer.

Uppmuntra också till att ni delar era idéer med varandra, på så vis växer de.

Ha tillit till dina egna idéer likväl som till medarbetarnas – resultatet kanske inte blir som du först tänkt dig. Det måste vara tillåtet att misslyckas för att vi ska våga bjuda på våra idéer.

Sträva efter att rekrytera en bra blandning av människor på din arbetsplats. Träffa människor du inspireras av.

Ordet har stor kraft, tänk på vad du säger. Om vi alltid får negativ respons dör vår initiativkraft att tänka nytt. Som ledare har du skyldighet att vara uppmuntrande och berömmande i ditt tilltal, bollplankande är viktigt för idéerna.

Men vi behöver inspiration. Vi lever i ett ekorrhjul av prestationer, vi har deadlines, tvättider, och vi investerar i vårt sociala liv.

– Om vi ska kunna fortsätta ge av oss själva behöver vi också fylla på med inspiration. Betrakta det som energi, som du ger och får. Energi kan föröka sig positivt om vi delar inspiration, är kreativa ihop.

Ta en halvtimme per dag, ta en promenad, lyssna på musik, läs poesi. Gör något du tycker om, vad som helst.

Men ta också del av saker du inte vet något om, saker du inte vanligtvis brukar göra. Gå på en föreläsning, gå på teater eller se en film du inte vanligtvis hade valt. Det vidgar våra vyer, gör oss mindre fördomsfulla. Inspirationen finns från det okända och lite oväntade hållet.

– Nyfikenhet är oerhört viktigt för kreativitet. Om vi börjar utmana våra rutiner i det lilla, övningarna får gärna vara lättsamma, kan det leda till utmaningar i det stora.

Bestäm dig till exempel för att hälsa på alla dina medarbetare när du kommer till jobbet imorgon och se vad som händer. Inte bara vad som händer hos andra runt omkring, utan även vad som händer inom dig själv.
Fundera gärna på kvällen: vad idag överraskade mig?

Det finns mycket som är gott med kreativiteten, den skapar arbetsglädje och får individer att blomma. Men det finns inget inneboende gott i kreativiteten – den är varken ond eller god. Kreativiteten är i sig inte alltid nyttig, den uppstår i bästa fall av välvilja.
< br /> – Därför är det viktigt i organisationer att ha den goda visionen, att ha som mål att bidra till samhällsnytta, säger Evelina Wahlqvist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *