Åtta av tio svenskar positiva till ideella organisationer

Svenskars positiva inställning till ideella organisationerna har förstärkts något och fler tycker också att ideella organisationer gör nytta. De viktigaste uppgifterna för ideella organisationer är att hjälpa till i krissituationer, hjälpa de mest utsatta i andra delar av världen och bidra till forskning och utveckling. Det visar FRIIs rapport ”Tillit och fördom 2019” om svenskarnas inställning till ideella organisationer och givande.
Den 11 mars kom FRII-rapporten ”Tillit och fördom 2019” i samarbete med PwC. Rapporten baseras på en enkätundersökning som Novus gjort i januari 2019.
Den viktigaste faktorn för att känna förtroende för en ideell organisation är att organisationen är öppen med hur verksamheten bedrivs följt av att verksamheten gör nytta. Undersökningen visar också att något fler, 61%, tycker att organisationer gör nytta jämfört med 58% 2018. Det finns en stor skillnad mellan vilka faktorer äldre och yngre tycker är viktiga för att känna förtroende. För 60% av 65-79-åringarna är det viktigt att organisationen har 90-konto, att jämföra med 11% av 18-29- åringarna. De yngre uppger däremot i högre grad att det är viktigt att organisationen gör nytta.
”Det är positivt att tilliten till ideella organisationer är stabil och har stärkts något eftersom andra undersökningar visar på tendenser till lägre tillit och förtroende för etablerade institutioner och organisationer. Det är också positivt att vi fortsatt ser ett stort intresse för vilken nytta organisationer åstadkommer med sitt arbete, särskilt från de yngre, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII. Det stärker utvecklingen mot att organisationerna i högre grad lägger fokus på att lyfta fram vilken nytta och effekt de åstadkommer.”
6 av 10 uppger att de har skänkt pengar de senaste sex månaderna och varannan ger månadsvis vilket är i linje med tidigare år. Kvinnor, högutbildade och äldre (65-79 år) är fortsatt de som är mest positiva till ideella organisationer och även de som generellt sett ger gåvor i högre utsträckning.
Det ska också vara enkelt att ge och vänner är viktiga inspiratörer för givande. Swish stärker sin position som det sätt man helst vill ge en gåva, 43% vill ge via swish jämfört med 38% 2018. Minnesgåvor, som present och till en väns insamling motiverar till givande.
 
Om undersökningen och resultatet
Med hjälp av Novus har FRII och PwC för sjätte året undersökt allmänhetens inställning till ideella organisationer och deras syn på givande. Vissa av frågorna har ställts på samma sätt över åren vilket innebär att vi kan se förändring över tid. Några frågor är nya och kommer att kunna utvärderas i kommande rapporter. Syftet med undersökningen är att få kunskap om allmänhetens syn på givande, och hur aspekter som förtroende och attityder ser ut nu jämfört med tidigare års studier. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten i åldersgruppen 18-79 år. Undersökningen är genomförd i Novus riks-representativa Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 17-22 januari 2019. Totalt omfattar undersökningen 1071 intervjuer. Deltagarfrekvensen är 61 procent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.