Avfallsbransch digitaliseras nu

Äntligen ska avfallsbranschen digitaliseras. Jämfört med andra svenska branscher är avfallshanteringen sen i sin digitalisering, erkänner organisationen Avfall Sverige som nu sätter fart för att digitalisera branschen ihop med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Intervjuer med kommuner och avfallsorganisationer visar att det bland annat handlar om att den nya tekniken varit svår att få grepp om. Att det kan vara svårt att veta vilken nytta digitalisering kan ge och att det krävs både kunskap och ledarskap för att lyckas, framhåller man på sin webbplats.

Vägledning efterfrågas
– Det finns en stor efterfrågan på stöd och vägledning i branschen, speciellt kring hur digitalisering kan användas som stöd för logistik och insamling av data. Digitalisering är ett område med stor betydelse för avfallsbranschen. Rätt använt kan sådana smarta lösningar effektivisera avfallshanteringen och leda till bättre förebyggande åtgärder och ökat återbruk, säger Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige.

För de flesta branscher och sektorer finns mycket att vinna på digitalisering. Avfallssektorn är en av de sektorer med hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar.

Rapport i fyra delar
Nyligen kungjorde Avfall Sverige att man drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheter. Syftet är att inspirera avfallssektorn till utveckling och projektet har resulterat i en rapport i fyra delar, Skrifterna ramar in både frågeställningar, utmaningar och möjligheter.

Den första skriften beskriver digitalisering och digital transformation och här kan läsaren också hitta en ordlista som reder ut begrepp som används genom alla delar av rapporten.

De övriga tre skrifterna ger läsaren inspiration och vägledning med hjälp av konkreta exempel och framtidsspaningar. Det sker inom områden som medlemmarna själva angett att de önskar fördjupning kring; effektivare logistik, insamling av information om avfall (t.ex. fraktioner och mängder), digital kundtjänst och e-tjänst samt återbruk och förebyggande åtgärder.

Konkreta exempel
Organisationerna utlovar alltså konkreta exempel i rapporterna. I Norge har antalet hämtningar kunnat minskas med 30 procent och mängden restavfall minskat med nio procent tack vare satsningar på digitalisering i verksamheten. Rapporten ger också exempel inom kundtjänst, insamling av information samt för återbruk och avfallsförebyggande åtgärder.

Artikeln uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER har utlovats ytterligare kommentarer av Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige.

  • Om Avfall Sverige
    Avfall Sverige företräder medlemmarna – kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning. Organisationen verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas. Avfallshanteringen ska utformas kostnadseffektivt och använda bästa teknik till skäliga kostnader.

    I uppdraget ingår kontakt med politiker, myndigheter, departement och pågående utredningar, liksom med närliggande branschorganisationer inom energi- och miljöområdet.

    Avfall Sverige bidrar också aktivt med synpunkter inför politiska beslut, bland annat genom remissvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *