Avfuktar och sparar miljarder

Genom att minska luftfuktigheten inne i fordon och på platser där utrustning förvaras har FMV sparat stora summor i minskat underhåll och ökad tillgänglighet för det svenska försvaret.

Rostande metaller, mögel på textilier och elektronik som skadas av kondensvatten är ett ständigt hot mot fordon och utrustning inom det svenska försvaret. Men det finns en lösning. Mikael Backman på FMV är expert på tekniken som sparar miljarder.

– Så fort du parkerar ett fordon eller lägger undan någon typ av utrustning så börjar nedbrytningen. Redan vid 50–60 procents relativ luftfuktighet börjar metallen att rosta. Och i en varm och fuktig miljö som i ett fordon växer mögel med en millimeter per dygn, säger Mikael Backman, expert på avfuktning på FMV.

Genom att koppla en avfuktare, antingen direkt till fordonet med en slang, eller till ett helt förråd eller lager, sänks den relativa luftfuktigheten till under 50 procent.

– Genom att ta bort fukten bromsar vi föråldringsprocessen avsevärt. Fordonen rostar inte och inget mögel kan växa om det är torrt. Eftersom det är låg relativ fuktighet i luften kan det heller inte bildas någon skadlig kondens på elektroniken, säger Mikael Backman.

Försök på flygplan visar att det är avsevärd skillnad på tiden mellan fel på flygplan som varit avfuktat på marken och ett som inte har varit det. I ett försök hade torrluftsanläggningen betalat sig i minskade fel på flygplanen redan efter tre månader.

– Vi rekommenderar att man ska koppla in torrluft i allt som ska stå oanvänt i ett dygn eller mer, säger Mikael Backman.

Tekniken finslipas
Även om FMV arbetat med lösningar för torrluft i över 60 år fortgår utvecklingsarbetet.

– Vi förser anläggningarna med mer och mer datastyrning för att få så hög effektivitet som möjligt. Dessutom utvecklar vi konceptet genom att ta värme till avfuktningen från olika källor, som kylvatten från någon annan process, för att spara energi.

Källa: FMV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *