Avgift kan införas vid överprövning

En ny statlig utredning ska se över om det ska införas en avgift för överprövning i offentlig upphandling.
– Vi måste minska överprövningarna, de kostar samhället stora pengar, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Dagens Samhälle (nr 25 / 2017).
OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade i mars 2017 om att antalet överprövningsmål ökade med hela 41 procent mellan 2015 och 2016. Det är ett brott mot den tidigare trenden där antalet överprövningsmål under flera år låg på oförändrad nivå, konstaterade Konkurrensverket i artikeln.
Det är inte så länge sedan frågan om hur överprövningar ska stävjas utreddes. I mars 2015 lade en tidigare utredare fram flera förslag, dock fanns inte avgifter med på listan.
– Den tidigare utredningens förslag var inte tillräckligt långtgående, säger Ardalan Shekarabi i dag och pekar på, förutom kostnaderna också på att överprövningarna stör många leverantörer.

Konkurrensverket har analyserat
Karin Morild, avdelningen för analys på Konkurrensverket, har tittat närmare på utvecklingen av antalet överprövningsmål. Från 2011 såg det ut som om ökningen hade planat ut men 2016 ökade antalet ansökningar igen med 41 procent jämfört med 2015. Samtidigt ökade även antalet avgjorda mål med 30 procent.
– Det kan dock finnas många olika skäl till att antalet inkomna ansökningar förändras ett givet år. Därför går det inte att idag säga om förändringen 2016 innebär en återgång till kontinuerligt ökande antal inkomna ärenden som vi hade fram till 2011 eller om det är en tillfällig topp, menar Karin Morild.

En upphandling kan leda till flera mål
Hon anser det viktigt att skilja på antalet mål om överprövningar och uppgifter om hur många upphandlingar som överprövas.
– Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Istället kan man vara säker på att antalet överklagade upphandlingar är färre än antalet mål om överprövningar. Detta eftersom en upphandling som överprövas kan leda till flera mål i domstolarna.
Exempel på tillfällen när domstolarna kan registrera flera målnummer för en och samma upphandling är om flera anbudsgivare ansöker om överprövning av samma upphandling eller en anbudsgivare ansöker om överprövning av en samordnad upphandling. I dessa fall kan det resultera i ett målnummer för varje leverantör som överklagade, eller för varje upphandlande myndighet som ingår i den samordnade upphandlingen. Det medför att om det ett givet år finns ett flertal stora upphandlingar med många anbudsgivare, eller upphandlande myndigheter i en samordnad upphandling, kan det ge utslag på statistiken över antalet ärenden om överprövning.
– Därför är det egentligen mer intressant att se på vad som tycks vara trender över tid än enskilda år, avslutar Karin Morild.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.