Avrop via nytt ramavtal

Nu är det möjligt att avropa bränslepellets från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Bränslepellets 2013-2. Ramavtalet erbjuder avropande myndigheter konkurrenskraftiga priser genom takpriser och förnyad konkurrensutsättning mellan sammanlagt fem leverantörer uppdelade på fyra geografiska anbudsområden.

– I och med den geografiska uppdelningen har även mindre, lokala leverantörer kunna komma in med anbud. Vi har också fått med flera nya leverantörer jämfört med tidigare ombudsavtal. Det tycker vi förstås är särskilt roligt, säger Jan Jäderberg, ansvarig upphandlingskonsult.

I upphandlingen har SKI ställt sociala och etiska krav i den mån det är möjligt.

– Vi har också säkerställt produktkvalitet och leveransförmåga och ställt som krav att leverantören ska kunna ta emot order alla dagar mellan klockan 07.00 -21.00 med leverans inom 24 timmar, avslutar Jan Jäderberg.

De flesta värmecentraler som används till uppvärmning av skolor, badhus, äldreboenden och andra typer av kommunala fastigheter, har bytt ut sin energikälla från olja till biobränsle, där pellets är ett vanligt alternativ. Pellets är ett träbaserat bränsle med högt energiinnehåll som i huvudsak används för uppvärmningsändamål i så väl privata boenden som flerbostadshus, värmecentraler eller i fjärr- och kraftvärmeverk.

Den totala pelletsmarknaden i Sverige uppgick 2012 till cirka 1 700 000 ton. 556 myndigheter är avropsberättigade på SKIs nya ramavtal Bränslepellets 2013-2.
Källa: SKL Kommentus AB

FAKTA
Valda leverantörer (utan inbördes rangordning):
Derome Timber AB
Lantmännen Agroenergi AB
Mockfjärds Biobränsle AB
Neova AB
Pemco Träpellets AB
Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *