”Avskaffa hyresregleringen!”

Om bostadsmarknaden ska fungera måste hyresregleringen för hela beståndet av hyresrätter avskaffas och marknadshyror införas.
– I länder som inte har hyresreglering får man en hyreslägenhet omedelbart – som i Belgien, hävdar två professorer emeritus, Roland Andersson, tidigare KTH, och Lars Jonung, tidigare Lunds universitet. Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2019-05-02.
Professorerna menar dock att en övergångsperiod bör gälla när Sverige ställer om sitt system. ”Utsatta hyresgäster bör få väl tilltagna bostadsbidrag. Beståndet kommer att utnyttjas mer effektivt”, slår de fast.
En besk medicin
Dessutom hävdar de att byggindustrin med slopad hyresreglering får rätt signaler om antalet hyresrätter som ska byggas. Och: ”Bostadsbristen försvinner så att en miljon människor i storstäderna inte behöver stå i kö i åratal för en lägenhet. Den sjuka bostadsmarknaden kan botas med en besk men effektiv medicin – marknadshyror.”
Reglering från 2 världskriget
Bakgrunden är enligt debattörerna att Sverige under andra världskriget införde reglering av hyror på lägenheter i vårt land.
– Den skapade raskt en bostadsbrist, konstaterar artikelförfattarna och menar att vi ännu lever med resterna av denna hyresreglering – ”främst i form långa köer i värsta Sovjet-stil.”
En miljon i bostadskö
I debattartikeln presenteras siffror. År 2017 fanns cirka 900 000 personer i kö varav 600 000 i Stockholm, 220 000 i Göteborg och 80 000 i Malmö.
– I dag är köerna ännu längre, påpekar debattörerna och skriver att i det i Stockholm tar tio till tjugo år att få en hyresrätt. I Malmö går det snabbare, där behöver man bara stå i kö under tre år, ironiserar debattörerna.
Fakta om debattörerna
Roland Andersson, professor emeritus i fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, och Lars Jonung, professor emeritus vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.