Avslag i överprövning av Kontors­material

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har vunnit överprövningen i upphandlingen Kontorsmaterial 2012. RKV påstod att förfrågningsunderlaget brast i proportionalitet, transparens och likabehandling i flera avseenden. Förvaltningsrätten däremot ansåg att SKI hade gjort rätt på samtliga punkter.

– Värdet på ramavtalet beräknas till ca 43 000 000 kr per år och det är glädjande att SKI, förhoppningsvis snart kan erbjuda kommuner, landsting och regioner ramavtal inom detta område, säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *