Avslöjad korruption toppen av ett isberg

Den senaste tidens avslöjanden om korruption, senast i Statens Fastighetsverk, är bara toppen av ett isberg, menar docenten i statsvetenskap Gissur Erlingsson.
Särskilt kommunsektorn är utsatt vad gäller korruptionsrisker, menar Gissur Erlingsson, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Kommunerna ansvarar för områden som ofta anses vara särskilt känsliga för otillbörlig påverkan: fysisk planering, tillståndsgivning, inspektion samt offentlig upphandling. Konkurrensverket uppskattar att 70 procent av alla offentliga upphandlingar i Sverige görs i kommunerna.
I en artikel i Dagens Samhälle (nr 4 2017) under vinjetten ”perspektiv” utvecklar statsvetaren sina tankegångar. Han anser att kunskapsnivån om korruption är låg bland ledning och anställda i kommunerna. Dessutom saknas ofta välfungerande granskning med aktiva lokalredaktioner, eftersom var tredje lokalredaktion lagts ned under de senaste tio åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *