Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter

SKL, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt studentmedarbetaravtal för välfärden.
Kommuner och landsting behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare under de kommande tio åren. Studentmedarbetaravtalet ökar studenters möjligheter att, redan under studierna, kunna göra arbetsuppgifter som ligger nära innehållet i studierna och som därmed underlättar tillgodogörandet av studierna.
– Vi ser att studenter är en viktig grupp för kommuner och landsting att nå för att säkra framtida rekryteringar. Avtalet ger en utmärkt brygga mellan studier och arbete i våra verksamheter, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation.
– Ganska få unga akademiker tror att drömjobbet finns hos kommuner, landsting och regioner. Ofta beror det på en låg kännedom om vilka arbetsuppgifter sektorn kan erbjuda. Genom att anställa studentmedarbetare har arbetsgivarna chansen att visa upp alla de spännande, och ibland okända, arbetsuppgifter som finns i sektorn. Att studentmedarbetaren dessutom garanteras handledning av en mentor är viktigt för en bra introduktion in i arbetet, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.
– Som akademikerförbund anser vi att det är avgörande att stärka övergången från studier till arbete efter examen, samt öka arbetslivsanknytningen i utbildningen. Väl utformade studentmedarbetaravtal där studenten i begränsad omfattning får jobba med det hen utbildar sig till tror vi är ett bra sätt att lyckas med det, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
– Både arbetsgivare och studenter vinner på detta! Studenter får praktisk erfarenhet som underlättar studierna. Och arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft nu när konkurrensen om utbildad personal ökar, säger Kenth Nilsson, ordförande i AkademikerAlliansens.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *