Avtalsbrott dyrt för skattebetalarna

Skattebetalarna riskerar mångmiljonbelopp i skadestånd för att kommuner inte följer sina avtal med privata leverantörer. Det är ett dolt problem och en allvarlig trend som ser ut att öka i omfattning.
Det hävdar Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

I tidningen Dagens Samhälle (2018-01-16) ger hon ett antal exempel på brutna avtal mellan kommuner och privata aktörer. ”Tomelilla tvingades betala fem miljoner kronor i skadestånd till Menigo. Ystads kommun riskerar skadestånd på 30 miljoner kronor i en tvist med IDAG, och har förlikts om skadestånd på tre miljoner kronor i en annan tvist med Attendo. Det senare bolaget har även stämt Örebro kommun på 17 miljoner kronor och Malmö stad krävs på cirka fem miljoner kronor i ett pågående mål.”
Enligt professorn är detta bara några exempel. Hon pekar på att det finns fler rättsfall och många hot om stämningar från leverantörer ”för felaktigt uppsagda avtal om äldreomsorg, LSS-boenden, kollektivtrafik, sophämtning, IT-drift och andra långvariga avtal om tjänster åt offentlig sektor.”
Christina Ramberg
Kraven inte grundlösa
– Leverantörernas krav är inte grundlösa, tvärtom. Sannolikheten är stor att kommunerna blir fullt ut skadeståndsskyldiga, vilket innebär miljonförluster för skattebetalare och påfrestningar för de kommuninvånare som vill ha god samhällsservice, menar Christina Ramberg.
Hon noterar att många kommuner tycks tro att det lönar sig att vara misstänksam, ogin och bestraffande, istället för att lojalt samverka under avtalstiden. ”Detta visar sig ibland på så sätt att kommunerna ser avtalsuppföljningar som myndighetsinspektioner och hotar med viten, förtida uppsägning och svartlistning att delta i framtida upphandlingar.”

Kommunerna missförstår
Ramberg skriver: ”Förklaringen till att kommunerna missförstår sina skyldigheter ligger antagligen i att kommuner är vana vid att bestämma, kontrollera efterlevnaden av regler eller ensidigt utforma villkor i offentliga upphandlingar.”
Debattören hävdar att många kommuner i avtalsförhållanden uppträder på samma sätt som vid upphandlingen: ”De fortsätter att peka med hela handen, inspektera och utfärda ålägganden trots att upphandlingen övergått i ett avtal där andra regler gäller.”

Dialog och samverkan
– För att undvika onödiga mångmiljonbelopp i skadestånd, måste kommuner och upphandlande myndigheter inse att parter i långvariga avtal är skyldiga att agera lojalt genom dialog och samverkan, avslutar Christina Ramberg.
Läs hela artikeln via länken:
http://admin.dagenssamhalle.se/debatt/kommunernas-illojalitet-star-skattebetalarna-dyrt-20238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.