Bästa uppsats för andra året

Elon Strömbäck, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet, har återigen utsetts till förstapristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling. I år prisas hans magisteruppsats, och ifjol vann han samma tävling med sin kandidatuppsats.

– Det känns så klart hedrande att åter bli uppmärksammad på det här sättet, säger han.

Verkets tävling vänder sig till ekonomi- och juriststudenter som har skrivit uppsatser på C-, D- eller masternivå inom temat konkurrens och upphandling. I år deltog drygt trettio bidrag från hela landet, och förstapriset i ekonomiklassen tilldelades den rutinerade vinnaren Elon Strömbäck vid Handelshögskolan i Umeå.

Han får 25 000 kronor för sin magisteruppsats med titeln ”Kan centralt utformade förfrågningsunderlag motivera diskvalificerade anbud?”. I juryns motivering står att ”…. Författaren visar prov på gedigen analys av såväl teori som empiri.”

– Framgångarna beror mycket på den stimulerande forskningsmiljön, och på det stora engagemang som finns hos både min handledare Sofia Lundberg och inom projektgruppen.

I uppsatsen analyserar Elon Strömbäck varför 17,5 procent av inkomna anbud till Arbetsmarknadsstyrelsens upphandlingar om aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin 2007/2008 diskvalificerades.

Upphandlingarna baserades på ett centralt utformat förfrågningsunderlag som tar liten hänsyn till lokala marknadsförhållanden. Resultaten tyder på att risken för diskvalificering ökar med antalet anbudsgivare och anbudspris.

Årets uppsatstävling var den 18:e i ordningen och lockade över trettio studenter att lämna in bidrag. Totalt får fem pristagare dela på 70 000 kronor. Juryn består av ledamöter från Rådet för forskningsfrågor och personal från Konkurrensverket.  

Källa: Umeå universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *