Bättre års­redovisningar från myndigheterna

Riksrevisionen har granskat drygt 250 myndigheters årsredovisning för 2010 och ser en kvalitetsförbättring jämfört med föregående år.

Riksrevisionen har nu avslutat granskningen av drygt 250 myndigheters årsredovisning för år 2010. Årsredovisningarna är av god kvalitet och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av verksamheten. För endast två myndigheter bedöms årsredovisningen inte ge en rättvisande bild av verksamheten och de får därför en revisionsberättelse med en reservation. Jämfört med föregående år innebär detta en klar förbättring.

För att kunna bedöma årsredovisningen utför Riksrevisionens revisorer revisionsarbete under hela året. Från och med 2010 har en anpassning skett till nya internationella standarder som tagits fram för revision. De nya standarderna innebär att revisorn och myndighetsledningen har en tidigare och tydligare kommunikation om fel och brister. Det ger myndigheterna större möjligheter att rätta sina årsredovisningar så att de blir rättvisande.

När revisorn bedömer att en årsredovisning är rättvisande skrivs en standardutformad revisionsberättelse. De årsredovisningar som inte bedöms vara rättvisande får modifierade revisionsberättelser med en beskrivning om vad som inte är rättvisande.

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *