Bättre informations­flöde ger bättre akutvård

Skånes Universitetssjukhus har byggt en toppmodern akutmottagning.
– Hela projektet har präglats av framtidstänk och framkantsteknik, säger Greger Johansson från Medirum som levererat delar av utrustningen till mottagningen. Man siktade mot stjärnorna och landade på månen, vilket är mycket bra styrt skulle jag säga, enligt Greger Johansson.

När SUS i Malmö byggde en ny akutmottagning ville man ha en lösning som gjorde det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt visa information från olika medicinska system.

Bengt Eksund är medicinteknisk ingenjör och ansvarig för den medicintekniska utformningen av akutmottagningen. Han säger att det har blivit enklare att överblicka och förbereda en akut händelse och därmed har man även ökat effektiviteten.

Alla vill kunna se
En bildvägg bestående av fyra 46” monitorer vid varje akutplats ger all personal tillgång till rätt information vid rätt tid. Styrningen av skärmarna görs av dokumentationssköterskan som från en touchpanel fritt väljer vad som ska visas på varje skärm.

De stora fördelarna handlar om att snabbt få rätt information om patientens status – till och med innan patienten kommit in till akutmottagningen. Det kan handla om allt ifrån aktuell EKG, gamla patientjournalen, röntgenbilder som skickas direkt från ett annat sjukhus.

– Alla medarbetare vill till exempel kunna följa resultatet när man defilibrerar. Det ger en känsla av säkerhet som är viktig för personalen på en akutmottagning.

Utöver kommunikationstekniken har Bengt Eksund varit med att ta fram medicinsk teknisk utrustning, bland annat en takhängd pendel som försetts med ett fackverk där all medicinteknisk utrustning inklusive gasförsörjning är placerad.

– Hos de flesta akutmottagningar placerar man detta under patientbritsen eller mellan patientens ben, det finns helt enkelt inte plats. Vi har inhyst allt i pendelkroppen, säger Bengt Eksund.

Fackverket med all utrustning kan dockas av från pendeln och kopplas till britsen för enkel transport av patienten.

Den nya kommunikationstekniken gör att hela akutteamet kan förberedas innan patienten kommer in med till exempel aktuell EKG från ambulansen. Patientens medicinska historia kan tas fram, med gamla patientjournaler och röntgenbilder, för att förbereda sig bättre innan patienten anländer.

Kan ni se att patientsäkerheten har ökat?
– Nej det har vi inte gjort mätningar på men vi kan se att personalens arbete har underlättats, säger Bengt Eksund.

Letade teknik i Europa
Arbetet med att välja utrustning till akutmottagningen påbörjades redan 2005.

– Vi har plockat ihop utrustning från flera olika företag och leverantörer utifrån våra behov. Vi gjorde många studiebesök runt om i Europa, i München hittade vi teknik hos företaget Brainlab som vi inspirerades av.

– De hjälpte oss även att komma i kontakt med olika tillverkare och leverantörer, eftersom ingen idag levererar detta som en helhet. Exempelvis den speciella britsen, säger Bengt Eksund.

Britsen, operationslampan och pendeln har levererats av Medirum och företaget Black Box har varit helhetsleverantör av kommunikationstekniken.

Fortsatt utveckling
Det finns fortfarande önskemål och visioner om förbättringar. Under våren planeras tester för att inhämta bilder från olycksplatser eller från hemmiljön där patienten hämtats, allt för att förbereda personalen.

– Vi diskuterar vilken information vi ska ta in i akutrummet. Vi har ett pågående projekt med ambulansen, för att kommunicera så mycket information som möjligt innan patienten anländer till mottagningen. Det är mycket som ska stämma, men alla tekniska förutsättningar finns, säger Bengt Eksund.

Stort intresse
Efter invigningen i maj 2011 har han tagit emot många besökare som är nyfikna på de tekniska lösningarna på akutmottagningen, flera av dem kommer från utlandet.

Vi frågar Medirum om de har märkt av någon ökad efterfrågan på den utrustning som de har levererat?

– Många uttrycker intresse för tekniken men beslutsprocesserna i de här sammanhangen är långa. Som snabbast tar ett politiskt beslut kring en investering ett par år att genomföra, konstaterar Greger Johansson.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *