Bättre skatte­intäkter än väntat

Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att ekonomerna på Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att det börjar ljusna för svensk ekonomi. Skatteintäkterna beräknas nu öka något snabbare än den föregående prognosen visade.

SKL:s ekonomer gör bedömningen att BNP ökar 1,4 procent 2013. Det är något högre än 2012, men det räcker inte för att vända den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger ytterligare något under 2013 och en mer påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget sker först i början av 2014.

– Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i omvärlden, skriver Mats Kinnwall i ett pressmeddelande.

Trots en svag utveckling av sysselsättning och löner utvecklas skatteunderlaget förhållandevis bra. I år räddas skatteunderlaget av växande pensioner. Som en följd av en bättre utveckling av skatteunderlaget både 2012 och 2013 förbättras kommunsektorns skatteintäkter med 3 miljarder kronor 2013 jämfört med tidigare bedömning.

– Den nya skatteunderlagsprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter blir bättre än tidigare beräknat även 2014 men ett betydande kostnadstryck, både från demografi och höjda ambitioner, riskerar att försvaga sektorns resultat påtagligt. Utan uppräknade statsbidrag räknar vi med att kommunsektorns sammantagna resultat endast blir 2 miljarder. Detta betyder att de flesta landsting och en majoritet av kommunerna har ett negativt resultat, säger Mats Kinnwall.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *