Bakslag i konkurrensmål

Stockholms tingsrätt friar Strömstads Badanstalt i ett uppmärksammat konkurrensmål. Det kommunala bolaget driver ett gym i anslutning till en simhall. Nu väljer Konkurrensverket att överklaga. ”Jag har drivit det här i 23 år. Man ska inte kunna bli utkonkurrerad av kommunala skattepengar”, säger förre ägaren till gymmet, Per Andersson.

I januari 2009 tog Per Andersson upp konkurrensen med det kommunala bolaget Strömstads Badanstalts gymverksamhet genom att öppna Westcoast Fitness Center.

Men det har varit en konkurrens på olika villkor, enligt Per Andersson. Bland annat har Strömstads Badanstalt kunnat ha lägre priser än det privata gymmet. Kommunen har dessutom, utan upphandling, tvingat de kommunanställda att välja den kommunala gymverksamheten. Badanstalten har också fått sin hyra till stora delar subventionerad, menar Per Andersson.

Konkurrensverket lämnade in en stämningsansökan 2012 och först nu, två år senare, kom domen i Stockholms tingsrätt. Visserligen anser domstolen att gym- och spaverksamheten är olaglig, men väljer ändå att fria kommunen med motiveringen att det trots den kommunala verksamheten varit möjligt att etablera ett privat gym.

– Jag tycker domstolens slutsats är förvånande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Vi kommer att överklaga domen till Marknadsdomstolen. Att en kommun som bedriver icke-kompetensenlig verksamhet, har otillbörliga konkurrensfördelar och en stark marknadsställning ändå frias av tingsrätten sänder mycket svårtolkade signaler till Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att ärendet överprövas i Marknadsdomstolen, säger Dan Sjöblom.

Birgitta Laurent, expert på konkurrensfrågor, håller med.

– Runt om i landet bedriver kommuner, precis som Strömstad kommun, gym- och spaverksamhet i anslutning till sina kommunala simhallar. Det är därför bra att Konkurrensverket beslutat sig för att överklaga domen till Marknadsdomstolen så att vi får klart för oss vad som gäller, säger hon.

Redan nu bör kommunerna ta sig i akt, menar Konkurrensverket eftersom domen trots allt slår fast att det inte tillhör den kommunala kompetensen att driva gym och spa. Men Per Andersson är bekymrad.

– Det här är inte alls kul. Varför ska det vara så svårt på vårt marknadsområde, när konkurrensen fungerar på andra områden? Varför kan inte vi få rättvissa? säger han.

För ett år sedan sålde Per Andersson Westcoast Fitness Center till Nordic Wellness.

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *