Bankerna får ny konkurrens

Bankernas satsningar under 2021 kommer att gå åt två håll: dels upp i molnet, dels närmare kunderna. Och så börjar en ny typ av konkurrent att göra sig gällande. Det skriver Elliot Limb, Chef för konsumentrelationer på Mambu.

 

Elliott Limb, Mambu.
 
Ett nytt år väntar snart och det är dags att få ett grepp om vad som kommer att hända. Bankväsendet genomgår åtskilliga förändringar just nu, liksom resten av samhället, och fler är på väg. Här är en titt på de tre största skeendena som vi kan förvänta oss under 2021.

Förutsägelse 1: Relationer blir viktiga igen

Bankernas skifte bort från kundnära relationer skedde så gradvist att det var svårt att märka av det. Förr i tiden var det viktigt att ha en nära relation till någon person på det lokala bankkontoret. Med onlinelösningar försvann den, dessutom försvann även det lokala bankkontoret i många fall. Bankerna satsade istället på att skapa bra användarupplevelser för sina digitala tjänster.
   Den här förändringen har varit av godo på många sätt, men även inneburit att bankerna i stor utsträckning tappat de nära kundrelationer som en gång var ledstjärnan för deras verksamhet. Coronapandemin har inte bara understrukit det som skett, utan även tydliggjort att det fortfarande finns ett behov av personliga relationer.
Många frågor
   Pandemin har påverkat många människors finanser och givit upphov till många frågor till bankerna. I sådana lägen vill många kunder prata med någon anställd på en bank, till exempel om sina lån. I många fall har det fått ske digitalt.
   Det här är en utmaning för bankerna, som samtidigt måste hantera nya konkurrenter. Dessutom utgör kunderna en mer diviersifierad skara än tidigare. Vissa föredrar fysiska möten, andra gillar digitala tjänster. En del vill ha både och.
Olika behov
Coronapandemin har visat att kunder har olika behov och att det är viktigt för bankerna att satsa på personliga tjänster och kundsupport. Det här är ett område som kommer att prioriteras under 2021, i kombination med digitala satsningar. Det innebär en svår balansgång för bankerna, det blir viktigare än någonsin att göra rätt teknikval för att kunna möta kunderna på bästa sätt.

Förutsägelse 2: Molntjänsterna gör intåg på bred front

Bankernas användning av molntjänster har varit på gång under några år, men rädsla för risker vad gäller tekniken har gjort att den inte tagit ordentlig fart. Men nu ser bankerna att molnet är lika säkert (eller säkrare) än lokala lösningar och affärsrisken att inte investera i molntjänster ses som ett stort problem.
   Förändringen beror främst på två saker. För det första har konkurrensen för de traditionella bankerna blivit så stor att de helt enkelt måste bli mer flexibla, eller agila som det kallas. Bankerna måste kunna sjösätta nya erbjudanden snabbare. Banker som inte satsar på molnlösningar löper risk att bli överkörda.
   För det andra innebär pandemin att bankerna måste anpassa sig till förändringar väldigt snabbt. De måste kunna hantera nya regelverk och kundkrav på ett sätt som äldre, lokala IT-lösningar inte klarar av. I takt med att krisen fortskrider ökar det här behovet.
   Det har sedan länge varit känt att en övergång till molnteknik kommer att ske för bankerna. Under 2021 blir övergången ett icke förhandlingsbart krav. Räkna med stora molnsatsningar från bankernas sida under det kommande året.

Förutsägelse 3: Nya aktörer gör sig gällande

Vi kommer inte få se de stora teknikföretagen och andra nykomlingar ta stormsteg in i finansbranschen under 2021. Men räkna med att de tar väl avvägda, taktiska steg för att etablera sig. Det kommer ofta att ske med finansiella tjänster inbäddade i andra erbjudanden. Teknikföretagen måste hantera regulatoriska utmaningar, vilket de kommer att ta sig an under 2021. Bankerna är härmed varnade.
Fotnot
Mambu är ett företag på den globala marknaden och erbjuder världens första Cloud natives, API first, SAS core banking solution vilket enkelt utryckt innebär att företagets lösningar enbart finns som molnbaserde tjänster och att de via en typ av mikrotjänster eller APIer kan anpassa, bygga och skala lösningar som både fungera tillsammans men även oberoende av varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *