Bara en av tio följer de regler och rutiner som finns

Många kommunanställda som slutar behåller både passerkort och inloggningar till datanät och telefonisystem, vilket gör att dessa personer fortfarande kan ha tillträde till kommunens lokaler och system efter avslutad anställning. Det framgår av en rapport som IT-enheten i Härnösands kommun tagit fram.

– Passerkort och taggar har i regel ett utgångsdatum som kan vara ett antal månader eller år framåt i tiden. Dessa går givetvis att spärra men då gäller det att veta om att personen har slutat sin anställning eller bytt arbetsplats inom kommunen, säger Lena Salomonsson, driftansvarig på Härnösands kommuns IT-enhet.
Lena Salomonssons rapport visar att bara en av tio följer de regler och rutiner som finns för hur man tar bort passerkort och inloggningar.

– För att komma tillrätta med problemet så pågår nu ett projekt. Projektet innefattar en ny windowsdomän som ska ersätta två gamla, samt införande av ett automatiskt kontohanteringssystem, automatiken uppdaterar systemen så fort uppgifter rapporteras.

Det ska vara enkelt så att alla lätt kan följa rutinerna och vi förbättrar också informationen om detta till personalen. Uppgifter om att många vakanta telefonanknytningar skulle kosta kommunen stora pengar i abonnemangskostnader är ett missförstånd.
Det handlar i huvudsak om interna kostnader som ligger på fel verksamheter, ett resultat av bristande rutiner för rapportering av ändringar av de fasta anknytningarna.
Medarbetare byter arbetsplats eller slutar men man missar att säga upp/flytta telefonanknytningarna, förklarar Lena Salomonsson.

Bygger ny serverhall
– Det händer mycket i Härnösands kommun just nu. Vi bygger om vår serverhall som vi hoppas ska vara klar till månadsskiftet februari/mars. Den 28 januari säkrades elförsörjningen genom att en separat matning och central till serverhallen installerades. En ny kylanläggning med redundanskyla kommer att monteras inom ett par veckor. Den nya kylanläggningen bidrar till energibesparing, ökad driftsäkerhet och minskade kostnader, säger Lena Salomonsson.

Trådlöst nätverk på gång
För att möta kommunens ökade behov av trådlös uppkoppling till t.ex. bärbara datorer och smarta telefoner, har Härnösands kommun startat ett pilotprojekt för utvärdering av trådlöst nätverk.
IT-enheten har tillsammans med Härnösands energi och miljö köpt utrustning för att kunna bygga ut det trådlösa nätverket för våra lokaler, berättar Lena Salomonsson. Pilotprojektet pågår fram till den 31 mars 2011.

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *