Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Den 21 februari lanserade VINNOVA webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt.

PSI står för Public Sector Information. På PSIdatakollen.se, som VINNOVA lanserar i dag, går det att se i vilken grad offentliga institutioner uppfyller E-delegationens vägledning för PSI-direktivet, som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Lanseringen skedde inför den internationella dagen Open Data Day den 22 februari.

– Det finns stora samhälleliga värden med att göra information inom offentlig sektor mer tillgänglig. Transparens och insyn är viktiga aspekter, men det handlar också om de kommersiella möjligheterna och att underlätta för företag och andra som vill använda information för att utveckla nya produkter och tjänster, säger Erik Borälv, projektledare på VINNOVA.

Hittills är det bara ett 20 tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som uppfyller direktivet och som får godkänt i PSI-datakollen.
– Genom att belysa hur olika myndigheter ligger till hoppas vi att fler myndigheter snart ska uppfylla riktlinjerna och göra informationen tillgänglig på ett bra sätt, säger Erik Borälv.

VINNOVA publicerar nu öppna data om den egna verksamheten. På data.vinnova.se går det att se vilka forskningsprojekt som beviljats stöd från 2008 och framåt, samt vilka syften projekten har.

Källa: Vinnova

0 thoughts on “Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *