Bästa skatten för miljön

Vilket är det bästa sättet att med politik stoppa klimatförändringarna? Svaret är: skatt på koldioxid och subventioner på förnyelsebar energi. I alla fall enligt en ny vetenskaplig artikel från Göteborgs universitet.
Tipsen för vad konsumenter ska göra för att hjälpa klimatet är många. Flyg mindre, cykla till och från jobbet och minska på köttätandet. Men vad ska de som vi valt att styra oss göra för att klimatmålen ska nås?
Ja, enligt Thomas Sterner, miljöekonom på Göteborgs universitet, är det generellt sett accepterat av ekonomer att en allmän skatt på koldioxid är den billigaste och snabbaste lösningen på klimatförändringarna.
”Angrip efterfrågan”
Enligt miljöekonomen räcker det inte att enbart gå över till klimatsmarta alternativ, man måste angripa den totala efterfrågan, säger han.
Om vi byter ut alla våra lampor, bilar och plast betyder det även att priset på kol och olja minskar.  Så utan en allmän skatt på koldioxid kommer någon entreprenör bara att utnyttja det låga priset, menar Thomas Sterner.
Investera i förnybart
Forskaren hävdar också att det inte räcker att minska koldioxidutsläppen, man måste även investera i förnyelsebar energi. Här tror han att politikerna lättare kan enas. Subventioner på förnyelsebar energi kan snabba på den tekniska utvecklingen och de är dessutom mer politiskt acceptabla. I Tyskland har man stora subventioner på solceller på tak och det har visats fungera väldigt bra.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *