Bättre dagsljus hemma än på kontoret

Fyra av tio svenskar har bättre tillgång till dagsljus på hemmakontoret än på den vanliga arbetsplatsen. Det visar en undersökning kring hur svenskarna upplever att deras välmående påverkas av bristande tillgång till dagsljus och god luftkvalitet.

Det är i företagetVELUX undersökning som det framkommer att drygt fyra av tio (44 procent) svenskar tycker att de har mer tillgång till ljusinsläpp i hemmet, jämfört med på den vanliga arbetsplatsen. Lika många svenskar menar att bristen på ljusinsläpp i hemmet påverkar koncentrationsförmågan negativt. Dessutom upplever sex av tio (58 procent) att deras välmående i stort försämras och nästan tre av tio (28 procent) tycker att sömnen påverkas negativt.  

Idag jobbar en av fem (19 procent) svenskar hemma varje dag, och nästan lika många (22 procent) arbetar hemma 1 till 4 dagar i veckan. Svenskarna har snabbt ställt om till en vardag som i större utsträckning tillbringas i hemmet.

Allt viktigare för många
Enligt Per Mikael Åkesson, Market Director Nordic på VELUX, har flexiblare arbetsscheman och mer tid hemma inneburit att ett sunt inomhusklimat, med bra ljus och luft, har blivit allt viktigare för många. 

– Arbetsgivare bör ta sig tankeställare när vi går in en tid av hybrid-arbetsplatser och se till att skapa arbetsmiljöer med rätt förutsättningar för välbefinnande. Det är viktigt att medarbetare får andas frisk luft, har tillgång till naturligt dagsljus, och att luftcirkulationen är bra på kontoret – annars riskerar vi att hämma både kreativitet och välmående, säger Per Mikael Åkesson.

Hälsoeffekterna är många
Det är vetenskapligt bevisat att dagsljus ger positiva hälsoeffekter, både fysiskt och psykiskt.
Bristande dagsljustillgång kan leda till flera hälsorisker, bland annat D-vitaminbrist, som kopplats till problem som trötthet, utmattning och ökad känslighet för sjukdom.

– Vi ska också komma ihåg att konstgjort ljus inte kan hålla oss friska på samma sätt som dagsljus. Under våra mörkaste månader behöver vi alltså tänka ännu mer på att aktivt släppa in ljuset i våra hem och på arbetsplatsen, och att andas in den friska luften så ofta vi kan, understryker Per Mikael Åkesson.  

Här är hans tips på enkla förändringar: Anpassa hemmakontoret och arbetsplatsen för att få in så mycket dagsljus som möjligt, exempelvis genom att flytta skrivbordet närmare ett fönster och byt ut gardiner som stänger ute ljuset. 
Ta promenader regelbundet – utnyttja dagsljuset utomhus och den friska luften. Två timmars dagsljus om dagen är enligt experter ett mycket bra sätt att stärka vårt psykiska välbefinnande. Vädra i hemmet eller på arbetsplatsen 2–4 gånger om dagen. 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 24-27 augusti 2021 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i Sverige i åldern 25-65 år.

Om Veluxgruppen
I mer än 80 år har företagsgruppen skapat bättre boendemiljöer för människor världen över, genom att släppa in dagsljus och frisk luft via hustaken. I produktserien ingår takfönster och takljusmoduler, dekorativa persienner, solskydd samt även installation och Smart Home-lösningar. För mer information gå in på velux.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *