Bättre matchning med fler inträdesjobb

Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver, trots den höga arbetslösheten. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt. Den vanligaste orsaken är brist på personer med relevant yrkeserfarenhet. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät som presenterades den 26 mars.

Att matchningen mellan jobb och jobbsökande så ofta misslyckas bidrar till fortsatt hög arbetslöshet. Rekryteringssvårigheterna minskar företagens möjligheter att möta efterfrågan och växa. De tvingas tacka nej till order, minska produktionen eller skjuta på planerad expansion.

Det största problemet är bristande yrkeserfarenhet. Men många jobbsökande saknar även arbetslivserfarenhet över huvud taget.

– I den politiska debatten nämns ofta satsningar på utbildning som bästa sättet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Men det mest effektiva är att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Då blir inträdesjobben fler och fler får arbetslivserfarenhet, säger Carina Lindfelt, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv.

52 procent av de svarande företagen hade försökt rekrytera under de senaste sex månaderna, en ökning från 50 procent 2012. Störst är ökningen hos företag med 1-9 anställda.

Bland företagen i Stockholms län hade 60 procent försökt rekrytera, den högsta andelen i landet. Lägst var andelen på Gotland och i Kalmar län med 41 procent.

Företag inom många olika branscher har svårt att hitta den kompetens de behöver. Särskilt svårt har det varit för företag inom byggsektorn, industrin, IT- och telekom samt vårdsektorn.

Enkätundersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv under perioden januari–mars i år. Totalt svarade 7 418 företag. Svarsfrekvensen var 46 procent. Hela rapporten samt en utförlig metodbeskrivning finns på www.svensktnaringsliv.se/fragor/rekryteringsenkaten.

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *